Videos from the retreat in Fátima. December 4 -6. 2009 (Flash versions)
 1. Talk excerpt
 2. Eu Lovarei
 3. Espiritu Santo Vai
 4. Ave Maria Gratia Plena
 5. Deixanos no Ceo entrar
 6. Gloria a Deus
 7. Pai, Eu te Adoro
 8. Jesus, Jesus
 9. Praise you Jesus - Jesus you are a wonder
 10. Praising His Name
 11. Ie, Ie, Ie
 12. Gloria a Deus
 13. Kumbaya
 14. Thanking Jesus - Praying in tongues

Go to the previous page