Photos and reports of the preaching ministry of Fr. James
in the year 2017

Baptism of Niklas Ehmer. Münnerstadt - Germany.  27th October. 2017
On 23rd December at 17.00 Fr. James blessed the marriage of Konrad & Martha in the chapel of Haus Sankt Lukas at Salzburg, as they were particular that he should bless their marriage. They had their conversion in one of his retreats. Dr. Richie and Janine were the witnesses. There were no other participants except Gaby and Richie's family. Here are some photos:
.

 Photos
.


 
Broadcasted in Telewizja RepublikaDecember 25th 2017
.
Father Manjackal: God's justice is not a denial of mercy and love
.
- I'm talking about my own healing now. When I got sick, the doctors in three hospitals told me that I would not survive. Later in Europe, I was told that I would never get out of bed or would send up alone.  But now I move on crutches, sometimes with one and even without a crutch. Our God is great. I share this experience with people when I preach - said in a conversation with Tomasz Waloszczyk, James Manjackal, an Indian Catholic priest, an itinerant charismatic preacher.

- What we need is faith. Thousands of people prayed for me when I was sick. Thanks to this I can preach the word of God. When I lost my voice in 2012, He prayed in silence, asking the Lord that if He gave back my voice, he could come back to preaching. The voice came back. In 2014, I made my first trip of evangelisation to Warsaw after a long illness. Faith is the foundation of Christianity; faith is needed to receive the blessings of the Lord.. But it is not enough,The will of God is also needed to heal someone. Remember that death and illness are inseparable stages of our lives. I have no intention of healing when I preach the Gospel. I do not proclaim healing, I preach the kingdom of God. What is the kingdom of God? Justice, joy, peace. We read about it in the gospel of Saint. Matthew. When the sins leave our lives, God will give everything else.    ( Mt 6:33)I have seen many healings, not because of my prayers, but because  they return to God - adds our guest.

"In many places the Mother of God is revealed, I think she prepares us for the return of her son"

Why are Marian elements so important in the teachings of Father Manjackal? - Maria believed in the word of God, so she is blessed. I will speak about the word of God in my retreats. Maria was able to believe because she was in grace. The Christian should be full of grace,  and be ready for God's word. What did Maria do? She gave birth to Jesus, but she gave Him to the world, to us!. Even when he was on the cross, she offered Him humanity. We believe in the coming of Jesus again, but we do not know when. In many places the Mother of God is appears and gives messages of repentance and prayer ; I think she prepares us for the return of her son - says Father Manjackal.

How do Christmas in India prepare for Christmas? 
- From December 1, priests sit long time in confessionals for confessions. When the advent come, there are many people willing to confess. Christmas reminds  me of good confession. From December 1, we perform various good works - like fasting, helping the poor etc we are asked to give various gifts to Christ like a ring, pillow, mattress, blanket etc by spiritual deeds. . Sometimes it is some mortification - refusing to eat. For us in in India it was spiritual preparation for Christmas, when I came to the West, first of all I noticed good food, drinking and joy of life. I do not see  the spiritual dimension of advent and Christmas in Europe. It is often Christmas without Jesus - says the priest.

Why does justice play such an important role in the teachings of Father Manjackal? 
- God's justice is not a denial of mercy and love. Some put too much emphasis on mercy now a days and doesn't speak about the justice of God. However, the Bible teaches us about salvation and condemnation. If you follow Jesus, heaven and salvation await you, if you do not believe, you will be condemned. ( Mk 16:16) We often forget about this, remembering only mercy. When I was little, we imagined God as someone who was punishing,  today we have left that concept. Today, the church puts more emphasis on mercy of God, but we can not forget about his justice of God; for those who live a righteous life, there is heaven and for those who live wicked life there will be hell. - our interlocutor concluded.

Ojciec Manjackal: Sprawiedliwość Boża nie jest zaprzeczeniem miłosierdzia i miłości

– Opowiadam o swoim uzdrowieniu z przeszłości, mówię jak jest ze mną teraz. Gdy zachorowałem to lekarze w trzech szpitalach powiedzieli mi, że nie przeżyję. Później w Europie mówiono mi, że nigdy nie wstanę z łóżka. Chodzę o kulach, czasem z jedną. Bóg jest wielki. Tym doświadczeniem dzielę się z ludźmi – powiedział w rozmowie z Tomaszem Waloszczykiem James Manjackal, hinduski duchowny katolicki, wędrownym charyzmatycznym kaznodzieją.

– Daję wiarę również lekarzom. Tysiące ludzie modliło się za mnie. Dzięki temu mogę głosić słowo boże. Gdy w 2012 r. straciłem głos, wtedy modliłem się w ciszy, prosząc Pana, że jeśli potrzebuje mojego głosu to może on wrócić. Głos wrócił. W 2014 r. odbyłem pierwszą podróż po długiej chorobie, rozpocząłem ją właśnie w Warszawie. Wiara to podstawa, ale ona nie wystarczy. Potrzebna jest też wola Boża, żeby kogoś uzdrowić. Pamiętajmy, że śmierć i choroba to nierozłączne etapy naszego życia. Nie mam intencji uzdrawiania. Nie głoszę uzdrowienia, głoszę królestwo Boże. Czym jest królestwo Boże? Sprawiedliwość, radość, pokój. Czytamy o tym w ewangelii św. Mateusza. Gdy odejdzie się od grzechy Bóg da wszystko inne. Widziałem wiele uzdrowień, nie za przyczyną moich modlitwa, ale za przyczyną powrotu do Boga – dodaje nasz gość.

"W wielu miejscach objawia się Matka Boska, myślę że przygotowuje nas na ponowne przyjście jej syna"

Dlaczego w naukach ojca Manjackala tak ważne są elementy maryjne? – Maria wierzy w słowo Boże, jest błogosławiona. Będę mówił o słowie Bożym. Maria była błogosławiona. Chrześcijanin powinien być pełen łaski, gotowy na słowo boże. Co zrobiła Maria? Urodziła Jezusa, ale nie zatrzymała go dla siebie. Nawet gdy był na krzyżu ofiarowała go ludzkości. Wierzymy w przyjście ponowne Jezusa, ale nie wiemy kiedy. W wielu miejscach objawia się Matka Boska, myślę że przygotowuje nas na ponowne przyjście jej syna – odpowiada ojciec Manjackal.

Jak wyglądają święta w Indiach? 

– Od 1 grudnia księża przypominają o spowiedzi. Kiedy przyjdą święta jest wielu chętnych do spowiedzi. Boże Narodzenie kojarzyło mi się z dobrą spowiedzią. Od 1 grudnia wykonujemy różne dzieła - a to post, a to pomoc najbiedniejszym, przekazujemy również różna dary Chrystusowi. Czasem jest to pewne umartwienie - odmówienie sobie jedzenia. Dla nas to było przygotowanie duchowe, gdy przyjechałem na Zachód to przede wszystkim dostrzegłem dobre jedzenie, radość z życia. Nie widzę w tym wymiaru duchowego. To często Boże Narodzenie bez Jezusa – stwierdza duchowny.

Dlaczego w naukach ojca Manjackala tak ważną rolę odgrywa sprawiedliwość? 

– Sprawiedliwość Boża nie jest zaprzeczeniem miłosierdzia i miłości. Niektórzy kładą zbyt duży nacisk na miłosierdzie. Jednak Biblia naucza nas o zbawieniu i potępieniu. Jeśli podążasz za Jezusem to czeka Cię niebo i zbawienie, jeśli nie uwierzysz to czeka cię potępienie. Często zapominamy o tym pamiętając tylko o miłosierdziu. Gdy byłem mały wyobrażaliśmy sobie Boga jak kogoś groźnego, dzisiaj od tego odeszliśmy. Dziś kościół kładzie większy nacisk na miłosierdzie, ale nie możemy zapominać o sprawiedliwości – zakończył nasz rozmówca.
 

 

.

Warsaw - Poland. Nov 30th - Dec 3rd. 2017
From 30th November morning to 3rd December evening, Fr. James Manjackal & team preached a charismatic retreat for about 2300 people on every day in "Centrum Targowo Kongresowe" at Warsaw Poland.  In 4 days some 10000 people heard the Word of God preached and participated in the mass, adoration and prayers! The theme of the retreat was, "Blessed are you who believed that what was open to you by the Lord would be fulfilled" ( Lk 1:45).On all days Fr. James preached powerfully on the need of faith to live as an authentic Catholic Christian. The retreat was in preparation for the Advent & Christmas 2017.  On the 2nd December, the first Saturday, during the mass the participants made a consecration to the Immaculate Heart of Mary. It was the last retreat of Fr. James this year. Gaby gave a talk about her experience of the Holy Spirit and the consequent healing from her Multiple Sclerosis; also she shared her experience of accompanying Fr. James for the last 18 years! Anna Lason Zygadlewicz, the translator of the retreat from English to Polish, also shared her experience of healing from cancer. During the break times Fr. James, from his wheel chair prayed over many sick people , and on 3rd day evening he prayed over each and everyone by laying hands for the infilling of the Holy Spirit. Also in this retreat he cared to sign the books the participants purchased during the retreat. Practically he had no rest all! On first 3 days He himself presided over the concelebrated mass in Polish. On the last day, Sunday, Fr. Marek Serafin, the spiritual animator of the organising team was the chief celebrant but Fr. James preached the homily and wished all a Merry Christmas & a spirit filled New year 2018. At the conclusion of the mass, when some 130 people belonging to the intercessory prayer group for priests called " St. Margaret" proclaimed publicly that they would pray for Fr. James till the end of their lives, he wept!  All the people were very happy and spirit-filled. The whole program was well organised  by a couple Barthlomiej Wesolowski (Bartek)& Anna Daczkowska Wesolowska (Ania) with the help of some 80 able volunteers. On the last day hundreds queued up for giving testimonies of healing, liberation, and experience of New Life in Christ through the Holy Spirit.  Four couples came forward to testify that they received children in their married life by the prayers in the retreat. From Gdansk Ala, Wiola, Kasimir & Christof came with their families to help Fr. James and Gaby. Here are some photos and videos:

Photos and panoramics

.
Video1 YouTube
Video2 YouTube
Video3 YouTube
Video4 YouTube
Video5 YouTube
Video6 YouTube
Video7 YouTube Video8 YouTube Video9 YouTube Video10 YouTube Video11 YouTube Video12 YouTube Video13 YouTube
 Video14 YouTube
Video15 YouTube
Video16 YouTube
Video17 YouTube
Video18 YouTube
Video19 YouTube
Video20 YouTube
Video21 YouTube
 Video22 YouTube Video23 YouTube Video24 YouTube Video25
YouTube
.
Published in Nasz DziennikFriday, December 1st 2017 

Know how to trust


Photo: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

About the meaning of faith and trust in God, Father James Manjackal spoke during a 4-day Marian retreat started yesterday in Warsaw.

Warsaw hosts a priest from India, Father James Manjackal for retreat This extra ordinary preacher and missionary of mercy brings Jesus and Mary in a special way in this retreat to the hearts of the participants  in preparation for the Advent.

At yesterday's  opening conference of the Marian retreat for over two thousand people attended: the priest focused on the importance of faith  for a Christian to  entrust themselves to God after the example of Mary. - We look at Mary as a glorious Virgin, the Queen of Poland, he said,  but we must be aware of the path she has gone through to become the Queen. It was not an easy way. From her early childhood  Mary had to give up her will and surrender to God's will. She had to give up her plans in order to pursue God,'s plan for her, said Father Manjackal. 

To give up our own plans and desires was not the only sacrifice that Mary had to make; She also accepted suffering- as we know she had to go through sufferings with her Son. However, God strengthened her with the Holy Spirit in this difficult path. - Thanks to God's power, she was able to stand at the foot of the cross.  She did not faint there, she did not lie on the ground, she did not cry. But she stood beside Jesus. She always followed Jesus - the retreatist pointed out. A Christian should be able to stand with Christ at every moment of his life by the grace of the Holy Spirit.

The priest added that currently the biggest problem of Catholics is entrusting God's will by following the teaching of the Bible and the church. They prefer to resort to different religious practices, forgetting what is the essence of Christianity. - When we decide to live according to the will of God, life will be difficult. This life will be the Way of the Cross. That's why so many Catholics resist the Word of God, do not want to accept it, and the will of Jesus in their lives - said the priest. - They like different services, prayers, and community. So many Catholics are happy that they can recite many Rosaries or other prayers. They go to Medjugorje or Fatima. They think that's enough. No! The essence of Christianity is to receive the Word of God into our lives and follow Jesus. This is what Mary teaches us - he emphasized. 

The retreatist also warned against discouragement in following the path of God. He explained that Satan is trying to convince us that God is a liar,  like in the case of our first parents Adam and Eve and that man can be saved in a different way than through faithfulness to Christ. 

- I have been attending  charismatic retreats for several years. It takes time to spend it with God and family - emphasizes Andrzej from the Lublin area in an interview with Nasz Dziennik. - Everyone has their problems, but thank God, we do not have serious illnesses. It is a sign for us to be grateful for what we have. I bring mainly the intentions of my friends, because as they support us in our needs, we try to help others, "she confesses. 

The central theme of the retreat is: "Blessed is you who believed that the words spoken to you from the Lord will be fulfilled" (Lk 1:45). During  this retreat on 2nd on the first Saturday, the participants will make the consecration to the Immaculate Heart of Mary. They will attend the retreat till Sunday afternoon.
 

Rafał Stefaniuk
Saturday, December 2nd 2017 

Sin can be overcome


Photo: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Those who take part in the Marian retreat with Father James Manjackal will entrust themselves and their families today to the Immaculate Heart of Mary.

Conducted from Thursday in Warsaw, the retreat is aimed at a deeper introduction into the Advent period. That is why they were especially dedicated to Mary. Also today - on the first Saturday of the month - each of the participants will entrust themselves and their families to the Immaculate Heart of Mary. - Our Lady of Fatima asked for the first five Saturday devotion of the month, which would be pleasing her heart and for  Jesus her son, for the  expiation of sins of humanity . "I try not to stop at these five , I want to continue it by going for mass for every first Saturday"- said Mrs. Wanda from Warsaw to "Nasz Dziennik". - People complain about how selfish the present world is and God's Mother tells children in Fatima that sin can be overcome - he adds. Our interlocutor also explains that during the retreat, she prays in a special way for her children.

In yesterday's catechesis, Father James Manjackal emphasized that humanity can feel exceptionally happy because Mary is her mother. - It is said that Mary became our mother at the foot of the cross, when Jesus said to Saint. John: "Behold your mother." I tell theologians that Mary became our mother much earlier,"When 2 thousand years ago, she conceived Jesus her womb, then we became Her children - the retreatist emphasised became she was conceiving the flesh of the whole humanity in her womb, " THE WORD BECAME FLESH".

In his ministry, Father Manjackal traveled many times to Arab countries to serve there among Muslims. He was also repeatedly imprisoned for his evangelizing activity. There are  many Arabs who abandoned Islam and proclaimed Christ as their God, consequently they  suffer persecution and even some of them are  killed.

The retreat-preacher quoted the story of Joseph, who converted to Catholicism and was martyred at the hands of the Islamic State's genocide. "When I met him, he held a mouse in his hand and a wrapped snake around his neck. He told the Police at immigration at the airport that these were his gods, "said James. Later Józef became the leader of a charismatic community at Iraq and helped Fr. James in organising  retreats in the Persian Gulf countries. Two years ago he was captured by IS and killed. - They told him that he was to give up Jesus to accept Allah. He replied that he would never do it. When they threatened him that otherwise they would cut him to pieces, he said that in that case every piece of his body would cry out that Jesus is the only God. , "said the priest.  When the jihadists cut off his arms and legs,  he went on telling that Jesus is the only Lord! At last they  cut off his tongue, and  killed him, cutting his throat.

Father also emphasized that he knows  well about 18 people from Arab countries who participated in his retreat and gave his life for Christ. "When I wonder where these newly baptized Christians, who were  Muslims from their childhood, received  the courage to give their lives for Jesus; but  I have one answer: "this is the power of Christ's blood shed during his passion and death," Fr Manjackal said.
 

Rafał Stefaniuk
.
Published in Nasz DziennikPiątek, 1 grudnia 2017 

Umieć zawierzyć


Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

O znaczeniu wiary i zawierzenia Bogu mówił o. James Manjackal podczas rozpoczętych wczoraj w Warszawie kilkudniowych rekolekcji maryjnych. 

Warszawa gości kapłana z Indii o. Jamesa Manjackala. W czasie spotkań przygotowujących do zbliżającego się Adwentu ten wybitny rekolekcjonista i Misjonarz Miłosierdzia w niezwykły sposób przybliża ludziom Chrystusa i Jego Matkę.

We wczorajszej konferencji inaugurującej rekolekcje maryjne dla blisko dwóch tysięcy osób kapłan skupił się na znaczeniu wiary i zawierzenia Bogu na przykładzie Maryi. – Na Maryję patrzymy jak na chwalebną Dziewicę, Królową Polski. Ale musimy być świadomi tej drogi, którą przeszła, żebystać  się Królową. To nie była łatwa droga. Bo Ona od najmłodszych lat musiała porzucić swoją wolę i poddać się Bożej. Musiała porzucić swoje plany, aby realizować Boże – mówił o. Manjackal. 

Rezygnacja z własnych planów i pragnień to nie jedyna ofiara, którą musiała złożyć Maryja. Przyjęła także na siebie cierpienie. Jednakże Bóg umacniał Ją w tej trudnej drodze. – Dzięki mocy Bożej była w stanie stać u stóp krzyża. Ona tam nie zemdlała, nie leżała na ziemi, nie płakała. Ale stała przy Jezusie. Ona zawsze szła za Jezusem – wskazywał rekolekcjonista. 

Kapłan dodał, że obecnie największym problemem katolików jest zawierzenie woli Bożej. Wolą uciekać w różne praktyki religijne, zapominając, co jest istotą chrześcijaństwa. – Kiedy decydujemy się żyć zgodnie z wolą Bożą, to życie będzie trudne. To życie będzie drogą krzyżową. To dlatego tak wielu katolików opiera się Słowu Bożemu, nie chce przyjąć go, jak i woli Jezusa w swoim życiu – stwierdził kapłan. – Podobają się im różne nabożeństwa, modlitwy, zaangażowania we wspólnotę. Tylu katolików cieszy się, że może odmawiać wiele Różańców czy innych modlitw. Jeżdżą do Medjugorie czy do Fatimy. Uważają, że to wystarczy. Nie! Istotą chrześcijaństwa jest przyjęcie Słowa Bożego w nasze życie i pójście za Jezusem. Tego uczy nas Maryja – podkreślił. 

Rekolekcjonista przestrzegał także przed zniechęceniem w podążaniu drogą Boga. Wyjaśniał, że to szatan stara się nam wmówić, że Bóg jest kłamcą, a człowiek może się zbawić w inny sposób niż poprzez wierność Chrystusowi. 

– Biorę udział w rekolekcjach charyzmatycznych od kilku lat. Potrzebny jest czas, żeby spędzić go z Bogiem i rodziną – podkreśla w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” pan Andrzej z okolic Lublina. – Każdy ma swoje problemy, ale dzięki Bogu nie towarzyszą nam ciężkie choroby. To dla nas znak, żebyśmy byli wdzięczni za to, co mamy. Przynoszę głównie intencję moich przyjaciół, bo jak oni nas wspierają w naszych potrzebach, tak my staramy się pomagać innym – wyznaje. 

Myślą przewodnią rekolekcji są słowa: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45). Podczas nich – w pierwszą sobotę grudnia – osoby biorące udział w rekolekcjach zawierzą siebie i swoje rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi. Potrwają one do niedzieli włącznie.

Rafał Stefaniuk
Sobota, 2 grudnia 2017 

Grzech można pokonać


Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Osoby biorące udział w rekolekcjach maryjnych z o. Jamesem Manjackalem zawierzą dziś siebie i swoje rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Prowadzone od czwartku w Warszawie rekolekcje mają na celu głębsze wprowadzenie w okres Adwentu. Dlatego w sposób szczególny zostały poświęcone Maryi. Dziś także – w pierwszą sobotę miesiąca – każdy z uczestników zawierzy siebie i swoje rodziny Najświętszemu Sercu Maryi. – Matka Boża w Fatimie prosiła o pięć pierwszych sobót miesiąca, które byłyby wynagrodzeniem Jej Sercu i Bogu za grzechy, których dopuszcza się ludzkość. Ja staram się nie poprzestawać na tych pięciu – powiedziała „Naszemu Dziennikowi” pani Wanda z Warszawy. – Ludzie narzekają na to, jak egoistyczny jest dzisiejszy świat, a Matka Boża dzieciom w Fatimie mówi wprost, że grzech da się pokonać – dodaje. Nasza rozmówczyni tłumaczy także, że podczas rekolekcji w sposób szczególny modli się za swoje dzieci. 

We wczorajszej katechezie o. James Manjackal podkreślał, że ludzkość może czuć się wyjątkowo szczęśliwa, gdyż jej matką jest Maryja. – Mówi się, że Maryja została naszą mamą u stóp krzyża, gdy Jezus powiedział do św. Jana: „Oto matka twoja”. Ja mówię teologom, że Maryja została naszą matką dużo wcześniej. Kiedy 2 tys. lat temu poczęła Jezusa, to wtedy staliśmy się Jej dziećmi – podkreśla rekolekcjonista. 

W swojej posłudze o. Manjackal wielokrotnie podróżował do krajów arabskich, aby tam posługiwać wśród muzułmanów. Był także wielokrotnie więziony za swoją działalność ewangelizacyjną. Wciąż wielu Arabów, którzy porzucili islam i ogłosili Chrystusa swoim Bogiem, cierpi prześladowania, a nawet jest zabijanych. 

Rekolekcjonista przytoczył historię Józefa, który nawrócił się na katolicyzm i poniósł śmierć męczeńską z rąk ludobójców z Państwa Islamskiego. – Kiedy go poznałem, w ręku trzymał mysz, a wokół szyi miał owiniętego węża. Celnikowi na lotnisku tłumaczył, że to są jego bogowie – opowiadał o. James. Później Józef został liderem wspólnoty charyzmatycznej i organizował rekolekcje w krajach Zatoki Perskiej. Dwa miesiące temu został schwytany przez IS i zabity. – Powiedzieli mu, że ma się wyrzec Jezusa, aby przyjąć Allaha. Odpowiedział, że nigdy tego nie zrobi. Gdy zagrozili mu, że w przeciwnym razie potną go na kawałki, stwierdził, że w takim razie każdy kawałek jego ciała będzie chwalił Jezusa – mówił kapłan. Kiedy dżihadyści oberżnęli mu ręce i nogi, to odcięli mu również język, gdyż cały czas chwalił Boga. W końcu dobili go, podrzynając gardło. 

Ojciec podkreślił także, że wie o 18 osobach z krajów arabskich, które uczestniczyły w jego rekolekcjach, a oddały życie za Chrystusa. – Kiedy zastanawiam się, skąd ci nowo ochrzczeni chrześcijanie, którzy nie tak dawno byli muzułmanami, mają odwagę, żeby oddać życie za Jezusa, to ciśnie mi się jedna odpowiedź: to jest moc krwi Chrystusa przelana w czasie Jego prześladowania – mówił o. Manjackal.

Rafał Stefaniuk
.


Innsbruck - Austria. 11th November. 2017
Fr. James was called Fr. Siby Ozhathil of the diocese of Vijayapuram, Kerala,to conduct a ' oneway' seminar for the Keralites in Innsbruck on 11th November. But when he reached ' Saggen Kirche' early in the morning, there were only about 40 people all from Kerala; but when Fr. James started preaching  in his mother tongue ' Malayalam' about 200 German- speaking people arrived from Germany, Switzerland and Austria. So, he switched the program into German. Gaby and a religious sister came forward to translate his talks and prayers. He conducted the mass and adoration and prayed over all the participants by sitting on his wheel chair. Here are a few photos:
 Photos
.
Video1
Video2
Video3
.


Krosno - Poland. November 3rd to 5th. 2017
Fr. James and his team preached a charismatic retreat in 'Hala sportowo-widowiskwa Osrodka Sportu i Rekreacji ' at Krosno Odrzanskie, Poland from 3rd to 5th November. It was organized by the parish priest Ks. Zbigniew Samociak,  the Vicar Ks. Michal Szot, Miss. Jadwiga Skoblicka and Mrs. Leokadia Paprocka with about 100 volunteers. It was attended by over 1400 people, out of which the majority was from the parish. Fr. James gave very enlightening talks on the subject " Seek first the kingdom of God"( Mt 6:33). Gaby shared her experience in Charismatic way of life and  her consecration to the Lord for holiness. The long and deep prayers of healing and the laying on of hands on each person for the infilling of the holy Spirit made the participants very happy and spirit filled. To the amazement of all, for all the homilies for the three masses Fr. James was standing to preach! On Sunday morning, many gave testimonies of healing, liberation and experience of new life. Two couples gave testimonies of getting children after attending a couple's retreat with F.James& Richie previously. The concluding Mass was officiated by the parish priest at 12 midday. Fr. James gave the homily on 5 multivitamin tablets for spiritual growth and blessed the religious articles after the holy Communion. All the talks and prayers were translated by Anna Lason Zygadlewicz. She too shared her testimony how she underwent the sufferings of various treatments for her cancer by trusting always in Jesus with hope & optimism.Now she is very healthy and young to work for Gods kingdom by Gods grace.

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9
Video10
Video11
Video12
Video13
Video14
Video YouTube
.
Published in4.11.2017 
Mamy płonąć Duchem Świętym!

O. James Manjackal podczas nauczania mówi o łasce Ducha Świętego, miłości, przebaczeniu i pokorze.
KS. MARCIN SIEWRUK /FOTO GOŚĆ DODANE 04.11.2017 

Article published in: http://zgg.gosc.pl/doc/4293738.Mamy-plonac-Duchem-Swietym

1400 osób uczestniczy w Krośnie Odrzańskim w rekolekcjach prowadzonych przez o. Jamesa Manjackala.

Hala sportowa od piątku 3 listopada wypełniona jest do ostatniego miejsca. Do Krosna Odrzańskiego na spotkanie z charyzmatycznym kaznodzieją przyjechały osoby z całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, wielu miast w Polsce i zagranicą.

Rekolekcje „Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości” są już drugim spotkaniem z o. Jamesem w Krośnie. - Moją ambicją jest doprowadzić Polskę i Europę do Jezusa - mówił misjonarz miłosierdzia.

Wśród uczestników trzydniowych rekolekcji jest wiele osób poruszonych panującą atmosferą życzliwości we wspólnocie oraz zafascynowanych osobowością o. Manjackala, który pomimo choroby z ogromną mocą, przepełniony Duchem Świętym głosi Dobrą Nowinę.

Po ludzku wydaje się to niemożliwe, żeby schorowany człowiek przez wiele godzin miał siłę i moc wielbić Boga i opowiadać o Jego łasce.

- Jestem po raz drugi na rekolekcjach w Krośnie Odrzańskim. W ubiegłym roku byliśmy z małą grupą z Gubina. Jak tylko się dowiedziałam, że w tym roku o. James będzie znowu na naszych Ziemiach Zachodnich, rozpuściłam wici, żeby jak najwięcej osób skorzystało z nauczania. Sama doświadczyłam ogromnej łaski Boga i dlatego staram się zapraszać ludzi na modlitwy, rekolekcje, do słuchania Słowa Bożego. W ubiegłym roku wysłałam do o. Manjackala list, na zakończenie rekolekcji i wszystkie sprawy, o których pisałam zostały pozytywnie rozwiązane, strapienia się zakończyły, problemy dość gładko zaczęły się kończyć. W tym roku przyjechało ze mną dużo osób, z czego się ogromnie cieszę. Ojciec przez cały czas w swoim nauczaniu mówi o miłości, przebaczeniu i pokorze. Uważam, że my ciągle jesteśmy niepokorni i ustawiamy sobie życie według naszego spojrzenia. Mam osobiste doświadczenie, że moje serce staje się coraz bardziej szczęśliwe, radosne, kiedyś tego nie miałam. Teraz, gdy wychodzę do ogrodu, niezależnie, czy pada deszcz, czy świeci słońce, moje ręce idą w górę i wychwalam Boga za wszystko - mówiła Bożena Ruszczak z Gubina.

W katechezie indyjski duchowny przekonywał, że Bóg nikogo nie zmusza do przyjęcia zbawienia i nie zawróci nas na siłę z błędnej drogi prowadzącej do piekła, chociaż Bóg ciągle stwarza okazje powrotu. Droga, jaką powinni iści katolicy jest wąska i stroma, ludzie wiary nie powinni budować duchowych autostrad, gdzie jedzie się szybko i wygodnie.

Rekolekcjonista wyraził Bogu wdzięczność za Odnowę Charyzmatyczną, bo w niej istnieje chrzest w Duchu Świętym. Dorośli katolicy mogą dzięki temu zrozumieć sakrament Chrztu i odnowić jego łaskę.

O. Manjackal zapraszał do rozpalenia na nowo Ducha Świętego obecnego w każdym ochrzczonym. Chrześcijanie mają pragnienie, aby płonąć, ale coś ich ciągle blokuje przed rozpaleniem. Dlatego potrzeba pokuty, modlitwy, prośby o uzdrowienie wewnętrzne, aby w ten sposób uwolnić Ducha Świętego skrępowanego przeszkodami i zapłonąć Duchem Świętym.

- Pamiętam pierwsze rekolekcje charyzmatyczne dla kapłanów w Watykanie w 1984 r. Jan Paweł II przyszedł, żeby wygłosić konferencję. Na początku powiedział: „Bardzo cieszę się, że widzę 620 kapłanów, jestem pewien, że zachowujecie swój celibat, modlicie się brewiarzem i dobrze wykonujecie swoje obowiązki w parafii. Ale jest jeszcze jedna rzecz - powinniście płonąć, mieć w sobie olej Ducha Świętego.” Cała Biblia uczy nas, że olej jest symbolem Ducha Świętego. W Starym Testamencie królowie i prorocy byli namaszczani olejem, podobnie w Nowym Testamencie, także my jesteśmy namaszczani olejem w sakramentach: Chrztu, Bierzmowania, Kapłaństwa, Sakramencie Chorych. Papież mówił do nas: „Wydaje się wam, że prowadzicie dobre życie, ale dobre życie to za mało, wasze serca mają płonąc Duchem Świętym, musicie mieć wystarczająco dużo oliwy w sercach, aby płonąć.” Takie jest przesłanie Jana Pawła II do nas wszystkich. Każdy z nas może mieć pokusę, przecież prowadzę dobre życie, jestem na Eucharystii, spowiadam się, codziennie odmawiam różaniec, nie popełniam ciężkich grzechów, jestem dobrym katolikiem. To jednak nie wystarcza, mamy płonąć Duchem Świętym i o to będę się modlił, żebyście płonęli Duchem Świętym, Alleluja! - mówił z zapałem o. James Manjackal.

..
 
Published in4.11.2017 
Be burned by the Holy Spirit!

Father James Manjackal teaches about the grace of the Holy Spirit, love, forgiveness and humility in his teachings.

KS. MARCIN SIEWRUK /FOTO GOŚĆ 

Article published in: http://zgg.gosc.pl/doc/4293738.Mamy-plonac-Duchem-Swietym

 1400 people participate in Krosno Odrzańskie in the retreat conducted by Fr. James Manjackal.

The sports hall from Friday 3 November is filled to the last place. Krosno Odrzański came to the meeting with a charismatic preacher, Fr. James Manjackal from all the diocese of Zielona Góra-Gorzow, and  many  other cities of Poland and abroad.

Retreat  was on the subject "First seek the Kingdom of God and His righteousness". It  is  the second meeting with Fr. James in Krosno. "My ambition is to bring Poland and Europe to Jesus," said the missionary of mercy.

Among the participants of the three-day retreat, there are many people stirred by the atmosphere of benevolence in the community and fascinated by the personality of Fr. Manjackal, who despite his  illness & pain on his wheel chair, with great power, filled with the Holy Spirit proclaims the Good News tot he amazement of all.
It seems impossible for  any normal human being to have the strength and power to worship God( to conduct powerful prayers) and talk about God's love and mercy for many hours!

- " I am the second time at a retreat in Krosno Odrzańskie. Last year we were with a small group from Gubin. As soon as I learned that Fr. James would be back in our Western Territories this year, I let loose the temptation to use as much teaching as possible. I have experienced the immense grace of God, and therefore I seek to invite people to prayer, retreat, to hear the Word of God. Last year I sent a letter to Manjackala, at the conclusion of the retreat and all the matters I have written have been resolved positively, the horrors have ended, problems pretty smoothly began to end. This year a lot of people came with me, which I am very happy about. The father speaks of love, forgiveness, new life in Christ and God's mercy throughout his teaching. I believe that we are setting for minds more on things with our own way which is the reason of our unhappiness. Fr. James says to look at things as God looks at them, that makes us happy. I have a personal experience that my heart is becoming happier, happier, I did not have one earlier. Now when I go out into the garden, whether it rains or the sun shines, my hands go up and praise God for everything, "said Bożena Ruszczak from Gubin.

The Indian priest said that God does not force anyone to accept salvation, and he will not forcefully turn us away from the wrong path leading to hell. God always offers opportunities to return to Him and to His salvation. The path that Catholics should have is narrow and steep, the people of faith should not seek " highways" for spiritual life that might be more comfortable and easy but it will lead to prediction , the way for salvation is always narrow!,.
The preacher expressed his gratitude to God for the Catholic Charismatic Renewal, because there one can find " baptism in the Holy Spirit". Here the Catholics who had baptism in childhood can have adult conscious decision for Jesus and renew the grace they received in Baptism and other sacraments.
Father Manjackal invited to renew  the power and grace of the Holy Spirit present in every baptized. Christians should burn by the fore of the Spirit, but something constantly blocks them from burning; they are sins. Therefore, there is a need for repentance, conversion, and internal healing, in order to release the Holy Spirit constrained by obstacles of sins and consequences of sins ;and to burn with the fire of the Holy Spirit.

- I remember the first charismatic retreat for priests in the Vatican in 1984 where St.. John Paul II came to give a conference. At first, he said, "I am very happy to see 6020 priests, I am sure you are keeping your celibacy, praying  the breviary, and doing well in your parish. But there is one more thing that you need to meet the Lord - you should burn with the fire of the Holy Spirit, for that you need to  have the oil in your heart." The whole Bible teaches us that oil is the symbol of the Holy Spirit.
In the Old Testament, kings and prophets were anointed with oil, as in the New Testament, we are also anointed with oil in the sacraments: Baptism, Confirmation, Priesthood, Sacrament of the Sick. The Pope said to us, "You seem to have a good life, but good life is not enough, your hearts must  burn with the Holy Spirit, you must have enough oil in your hearts to burn."The message of John Paul II is not only for the priests but for all of us!, Said Fr. James.. . All of us might say, after all I lead a good catholic life, I am on the Eucharist,  I confess,  daily I recite the rosary, do not commit heavy sins, I am a good Catholic etc. But it is not enough, we are to burn with the Holy Spirit, and I will pray that you burn with the Holy Spirit, Alleluia. - James Manjackal spoke passionately.

.


.
Family Healing retreat. Münnerstadt - Germany.  27 - 29 October. 2017
From 27th to 29th October Fr. James and team conducted a 'family healing' retreat  for over 500 families in Mehrzweckhalle, Am Kleinfeldlein at Münnerstadt, Germany. Beautiful talks on various aspects about defects of families and prayers of  healing  were given by Fr. James, Dr. Richie and Gaby. There were people from some 18 various countries although 90% were German speaking people. It was a very beautiful experience of healing, liberation and new life for the individuals and families. It was organised by Franz & Petra Dannler under the wise guidance of Fr. Michael Kubatko and help of some volunteers. On the second day Fr. Michael and on the last day Fr. Florian Parth were the main celebrants of the mass. The music team was under the leadership of Beate from Graz, Austria in cooperation with the local musicians. There were very good testimonies of  forgiveness, reconciliation and inner healing. On the last day Mr Joseph and Lucy, a couples from Tanzania, made their commitment  in Charis Marian Covenant Community for holiness of life. After the prayer for the infilling of the Holy Spirit on Sunday, all the participants offered and consecrated themselves and their families to the Sacred Heart of Jesus through the Immaculate Heart of Mary with lighted candles in their hands. It was a unique retreat fully different from other retreats preached by Fr. James and team. Here are some photos and videos:
.
 Photos
.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
.

Baptism of Niklas Ehmer. Münnerstadt - Germany.  27th October. 2017
On 27th October at 12.30 in the after noon, Fr. James Baptised Niklas Ehmer, an adult of 23 years of old, at St. Laurentius at Bad Bocklet- about 30 minutes from the venue of the retreat. He was not baptised in childhood by his parents who had no faith in God. By attending the retreat of Fr. James at Altötting, he got faith and he was very particular to be baptised by Fr. James. Dr. Richie, a  Catholic and Christian counsellor, who works with Fr. James for evangelisation for  many years, was his inspiration to receive faith in Christ and the church; he himself was the god-father for the baptism. Several people return to Christ to His church through his psychotherapy and counselling! He received his first  holy communion from Fr. James on the same day in the evening mass. Frs. Michel Kubatko and Florian Parth with the deacons assisted the ceremony. On the last day of the retreat, Niklas gave a beautiful testimony of his conversion and experience of new life. Here are some photos and videos:
.
 Photos
.
Video1
Video2
Video3
.

Medjugorje, Bosnia Herzegovina. October 21 - 22 2017. Visit of Fr. James to Medjugorje with Gaby and Dr. Richie's family.
After visiting the tomb of Fr. Spelic, Gaby drove Fr. James to Medjugorje where on 21st  Richie also came to make a small pilgrimage with his family as a gesture of thanksgiving for the many blessings of Jesus on their family-life through the intercession of the Blessed Virgin Mary.The greatest blessing is their children within 13 years of their life together, 8 children living with them now and one in heaven praying for them.
At first they visited the tomb of Fr. Slavko Barbaric, the promoter of the devotion of of Medjugorje who died on an  early morning on Krizevac, the hill of the way of the cross while reciting the rosary. He too was an intimate friend of Fr. James. On his invitation, Fr. James had conducted  a large convention for 100 000 in the year 2001. It was reported to be the largest crowd at Medjugorje ever! Then Richie and Janine climbed the hill with their 8 children on bare feet! On 22nd, Sunday, Fr.James celebrated the holy mass in the adoration chapel in Croatian language for the first time. During his visit many Croatians expressed their gratitude for the many retreats and convention he had conduced in their country; several of them shared testimonies of healing. They came in queue to receive his blessings. They came with cloths and towels to be blessed by Fr. James to put on the sick. Fr. James always says that he had never seen a people with such incredible faith in Jesus like the Croatians!
By midday they left the place to drive about  9 hours back to their home.
.

 Photos
.
Video1
Video2
Video3
Video4
.


Bizeljsko , Slovenia. October 20th - 2017. Visit to the tomb of Fr. France Spelic.
Fr. James and Gaby visited the tomb of Fr. France Spelic, a holy & a well known stigmatist  from Slovanija. Both of them were his intimate friends. On his invitation Fr. James had conducted  big yearly conventions at Kureschek for 9 consecutive years! They were the biggest catholic events in those years in that small country. Recently in a dream he appeared to Fr. James to give the message of a healing for Gaby. On 20th October 2017, they visited his tomb and offered a  thanksgiving mass for him in the parish church of St. Lawrence at Bizeljsko, very near to the cemetery, in the diocese of Celje:
.
 Photos
.
Video1
Video2
.


Kadyny. Franciscan Hill. Poland. October 13th

On 13th October Fr. James Manjackal & team joined the Marian devotees of Fatima in the world, by preaching & praying with the community " Opoka Pokoju " on the Franciscan Hill at " Klaszter Brac Mniejszych Franciszkanow" at Kadyny, Poland. He was invited by Fr.Gracjan Landowski, the spiritual leader of the group. Although the program was organised for many thousand people to gather in an open air ground, due to the unexpected rainy, windy and cold weather, the program had to be conducted in the small monastery chapel where about 1000 people sat & stood shoulder to shoulder to listen to Fr. James about the importance & impact of the messages of Fatima for the modern world. In 3 talks He explained very clearly the messages of Fatima with their prophetic character for the people of today. He explained that the 'Russia' that needs conversion& consecration today is not the 'geographical  Russia', but a ' trans-geographycal Russia'  with the errors of communism that have entered in the hearts of people especially in the West forming ' a Russia' of hatred of God & religion, atheism, denial of God, apostasy, secularism, materialism, relativism, lukewarmness, indifferentism etc. He said that the messages of Fatima are messages of hope for the whole world at large but specially for Europe that is loosing her christian identity! He emphasised God's call for holiness of life to be achieved by ways of repentance, reconciliation, sacramental life, prayer-life especially by the devotion of  9 First Fridays & 5 First Saturdays and the daily recital of rosary. After the holy mass, Fr. James conducted a beautiful inner healing and consecration prayer that led the people to give themselves, their families, their nation and the whole world to the Heart of Jesus through the immaculate heart of Mary, the Mother of God. Mrs Gaby Landauro, Mrs Wiola, Mr& Mrs Bartek& Anna, Casimier& Asia with their 4 children, Christof& Asia with their 3 children were with Fr.James to support him with their presence and prayers of intercession. On the following day together with Fr. James, they made a short pilgrimage to the sanctuary of Our Lady of Jasna Gora Czestochowa.
Here more photos and videos....

Photos and panoramics
.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
.


Piding , Germany. September 23rd. 2017. Nathaniel's Baptism
 On 23rd September Fr. James Manjackal baptised the 9th Child of Dr. Richie & Janine Landauro in their parish church " St Maria  Geburt" at Piding, Germany. The child is named Nathaniel Cordero del la Cruz. It is a great testimony that  Fr. James blessed their marriage 13 years ago and baptised all their nine children! Here are some photos and videos.
.
 Photos
.
Video1
Video2
.


Nevers, France.  September 15 - 17. 2017
From 15th to 17th of September, Fr. James and team conducted a charismatic retreat at Maison De La Culture at Nevers, France near the sanctuary of the St. Bernadette, the visionary of Lourdes, whose body in incorrupt. On the previous day of the retreat, Fr. James, Gaby and the team visited the body of St. Bernadette and sought her intercession for the success of the retreat. The tittle of the retreat was the words of St. Bernadette. " I have not been told to make you believe it, I have been told to tell you about it". It was told by her when no one was prepared to believe her apparition of the Blessed Virgin Mary and her message-" I am the Immaculate Conception." Fr. Manjackal spoke more about the need of believing in the  Word of God  and the preaching of the church for salvation.Besides Fr. James, Mrs Gaby Landauro and Mrs Maryvonne Lavalloir also shared their testimony and charismatic experiences.On the first day evening Rt Rev Fr. Jacques Billout, the rector of the sanctuary and on the second day the local Bishop Bp.Thierry Brac De La Perriere presided over the concelebrated mass. During the mass on Sunday two women committed themselves for a life of holiness in ' Charis Marian Covenant Community'. About a thousand people who attended the retreat for the full 3 days returned home joyfully being filled with the power of the Holy Spirit. There were many priests to hear confessions and to celebrate masses. All the talks and prayers were translated by Vincent Maduraud. It was organised by Maryvonne and Patricia Brassart Paulhiac and team under the auspice of Catholic Association" Fontaine D'Eau Vive". Here are some photos & Videos
.
Photos and panoramics
.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
 Video7
Video8
Video9
 
.
Broadcasted in RCF RadioSeptember 21th 2017
.
Mgr Thierry Brac de la Perrière on Fr. James Manjackal 

Audio
.
I wondered if that would be opportun to accept, but I finally said yes for a retreat preached by Father James Manjackal in Nevers.

Father Manjackal is an Indian priest who preaches throughout the world but especially in Europe. He was one of the missionaries of the Mercy of Pope Francis. Several dioceses welcomed him, others declined the invitation. One can understand why, his charismatic style and his insistence on sin, all this can put off. Added to this, are some words of healing that may let someone perplex or scandalize.

I nevertheless took the risk of accepting the request of the Catholic Association Fontaine d'Eau Vive who organized this retreat.
The retreat took place last weekend in Nevers, in an unlikely place, the Culture’s House. In this place, the word of God was announced, the Mass was celebrated and for 3 days the priests stood in the entrance hall to confess permanently. It is undoubtedly the sign of the authenticity of the approach.
Beyond the words of the priest, there is what God does in the depths of hearts, and what he does is to open them to His mercy ; we all need healing, we all need conversion. So many hearts are wounded, so many bodies are bruised. The crowds came to Jesus to present their sick and the Gospel is full of these healing acts. "I did not come for those who are in good health" he said, "but for the sick". It is not  surprising  that people run after those who present gifts of healing. In the large assembly that listened to Father Manjackal, what were the secret expectations, the few healings announced certainly did not fulfill these expectations. The strong words of the preacher alone, did not cause the change of heart. The essence of healing is to be sought in the encounter with the Lord in the sacrament of mercy, for as with the paralyzed that men have put at the feet of Jesus, the first word of healing, the fundamental word is not "Rise up and walk" but "your sins are forgiven". In this retreat there were words to reveal sin, to make one feel the distance of each one with the holiness of God. It was in his day the work of John the Baptist among the crowds who came to him ; but if it is important to feel that one is a sinner, otherwise one is in illusion or lies, it is absolutely essential to be led to Jesus who opens the heart of God overflowing with mercy. That is what heal us.

So I am not afraid to welcome those who offer healings on condition that they lead to Jesus in whom is promised the true health of the heart and the body.
 

        Le 21/09/2017
Mgr Brac De La Perriere
        Bishop of Nevers


Broadcasted in RCF RadioSeptember 21th 2017
.
Mgr Thierry Brac de la Perrière à propos du P. James Manjackal 


 
 

Mgr Brac de la Perrière, évêque de Nevers, revient sur l’accueil dans son diocèse, d’une retraite prêchée par le Père James Manjackal les 15-16-17 septembre 2017
 

Audio
.

Je me suis interrogé sur l’opportunité d’accepter mais j’ai fini par dire oui à l’accueil d’une retraite prêchée par le Père James Manjackal.

Le Père Manjackal est un prêtre indien qui prêche dans le monde entier mais surtout en Europe. Il a été l’un des missionnaires de la Miséricorde du pape François. Plusieurs diocèses l’ont accueilli, d’autres ont décliné l’invitation. On peu comprendre pourquoi, son style charismatique et son insistance sur le péché, tout cela peut rebuter. S’ajoutent à cela des paroles de guérison qui peuvent laisser perplexe ou scandaliser.

J’ai tout de même pris le risque d’accepter la demande de l’Association Catholique Fontaine d’Eau Vive qui organisait cette retraite. 
La retraite a donc eu lieu le week-end dernier à Nevers, dans un lieu improbable, la Maison de la Culture. Dans ce lieu, la parole de Dieu a donc été annoncée, la messe a été célébrée et pendant 3 jours les prêtres se sont tenus dans le hall d’entrée pour confesser sans discontinuer. Il est sans doute là le signe de l’authenticité de la démarche.
Au-delà des paroles du prêtre, il y a ce que Dieu fait au fond des cœurs et ce qu’il fait c’est de les ouvrir à Sa miséricorde ; nous avons tous besoin de guérison, nous avons tous besoin de conversion. Tant de cœurs sont blessés, tant de corps sont meurtris. Les foules accouraient à Jésus pour lui présenter leurs malades et l’Evangile est rempli de ces actes de guérison. « Je ne suis pas venu pour les bien-portants » dit-il « mais pour les malades ». Comment s’étonner que les gens courent après ceux qui présentent des dons de guérison. Dans la nombreuse assemblée qui écoutait le Père Manjackal, quelles étaient les attentes secrètes, les quelques guérisons annoncées n’ont certainement pas comblé ces attentes. Les fortes paroles du prédicateur n’ont pas à elles seules provoquer le changement des cœurs. L’essentiel de la guérison est à chercher dans la rencontre faite avec le Seigneur dans le sacrement de la miséricorde car comme pour le paralysé que des hommes ont mis aux pieds de Jésus, la première parole de guérison, la parole fondamentale n’est pas « lève toi et marche » mais « tes péchés sont pardonnés ». Dans cette retraite il y a eu des paroles pour révéler le péché, pour faire sentir la distance de chacun avec la sainteté de Dieu. Ce fut en son temps le travail de Jean-Baptiste auprès des foules qui venaient à lui, mais s’il est important de sentir qu’on est pécheur, faute de quoi on est dans l’illusion ou les mensonges, il est capital d’être conduit vers Jésus qui nous ouvre le cœur de Dieu débordant de miséricorde. C’est cela qui nous guérit. 

Je n’ai donc pas peur d’accueillir ceux qui proposent des guérisons à condition qu’ils conduisent à Jésus en qui nous est promise la vrai santé du cœur et du corps.

        Le 21/09/2017
Mgr Brac De La Perriere
        Evêque de Nevers
.
" I have not been told to make you believe it. I have been told to tell you about it. "
(Sainte Bernadette)

Spiritual Retreat in Nevers, September 15, 16 and 17, 2017
with Father James Manjackal, an Indian priest, missionary of the Congregation of the Missionaries of St Francis de Sales, founded in Annecy

Who could have imagined that one day the Culture's House in Nevers would be transformed into an immense and beautiful cathedral ! and that this place would welcome so much people praying and coming from all over France and even from foreign countries : Switzerland, Belgium, Portugal, Spain, Austria, Reunion Island, Mauritius, Martinique, Niger, Mexico, Canada, USA, Polynesia ...

950 people waiting, in hope, in joy !
Joy to bathe in the Word of God !
Joy to listen to a rigorous and even demanding teaching, without compromise with our dechristianized world !
Joy to praise, to sing the Glory of God !
Joy to pray for one another !
How do you think of yourself when dads, mothers, come from so far away, to present their motor and cerebral disabled child to the Mercy of the Lord in confidence?
Joy of the Presence of the Lord among us,
- in his Multicolored People,
- in his Word,
- in his Eucharist,
- in the secret of the Sacrament of Reconciliation given by many priests and even our bishop!
- in the imposition of the hands of P. James to more than 900 people. What organization and power of God manifested through this handicapped man who suffers so much !
Joy to welcome many testimonies of spiritual and physical healings !

Glory and Praise to You Lord Jesus !
We praise you, we bless you, we adore you !

Thank you to the Catholic Association "Fontaine d 'Eau Vive" which organizes this kind of retreats in France and thanks to the musicians and singers who supported our prayer during these 3 days !

Soeur Chantal Lebouteiller
..
« Je ne suis pas chargée de vous faire croire, Je suis chargée de vous le dire » 
(Sainte Bernadette) 

Retraite spirituelle à Nevers, les 15, 16 et 17 Septembre 2017
avec le P. James Manjackal, prêtre indien,  missionnaire de la Congrégation des Missionnaires de St François de Sales, fondée à Annecy

 Qui aurait pu imaginer qu'un jour la Maison de la Culture de Nevers serait transformée en une  immense et belle cathédrale ! et qu'elle accueillerait des priants de toute la France et même de pays étrangers : Suisse, Belgique, Portugal, Espagne, Autriche, Ile de la Réunion, Ile Maurice, Martinique,  Niger, Mexique, Canada, USA, Polynésie...

 950 personnes dans l'attente, dans l'espérance, dans la joie !
Joie de baigner dans la Parole de Dieu !
Joie d'écouter un enseignement rigoureux et même exigeant, sans compromission avec notre monde déchristianisé !
Joie de louer, de chanter la Gloire de Dieu !
Joie de prier les uns pour les autres !
Comment penser à soi quand des papas, des mamans, venus de loin, présentent leur enfant handicapé moteur et cérébral à la Miséricorde du Seigneur dans la confiance ?
Joie de la Présence du Seigneur parmi nous, 
- dans son Peuple multicolore,
- dans sa Parole,
- dans son Eucharistie,
- dans le secret du Sacrement de la Réconciliation donné par de nombreux prêtres et même notre évêque!
- dans l'imposition des mains du P. James à plus de 900 personnes. Quelle organisation et quelle puissance de Dieu manifestée à travers cet homme handicapé qui souffre tant!
Joie d'accueillir de nombreux témoignages de guérisons spirituelles et physiques!

 Gloire et Louange à Toi Seigneur Jésus !
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !

 Merci à l'Association Catholique "Fontaine d' Eau Vive" qui organise ce genre de retraites en France et merci aux musiciens et chanteurs qui ont soutenu notre prière pendant ces 3 jours !

Soeur Chantal Lebouteiller
..

Marriage of Nicholas with Vanessa. Nevers - France. September 14th. 2017
On 14th September at 17.00 Fr. James celebrated a wedding mass at " Notre Dame De Lourdes" at Nevers, France and blessed the marriage of Nicholas with Vanessa. Vanessa who is 29 now had attended a retreat with Fr. James in her native country La Re-Union when she was 16, where she had a great conversion. So, she wanted her marriage be blessed by Fr. James by all means. Although they are from Paris, they arranged everything for the convenience of Fr Manjackal in a very small church near the venue where he had to preach  a retreat from the following morning. It was a very simple marriage without any pomp&luxury but simple and modest. It was very blessed time for all those who attended it.
It was for the first time that Fr. James was blessings a marriage in France; there was another Indian priest Fr. James from the diocese of Dindigal, Tamil Nadu, India to assist Fr. Manjackal. Photos.

 Photos

.
Video1
.


Altötting, Germany. September 1 - 3. 2017
Fr. James Manjackal and team conducted a charismatic retreat from 1st to 3rd September, in 'Kulture & Kongress Forum' at Altötting, in the diocese of Passau, Germany. This was the second retreat of Fr. James in the same hall this year. The hall was only a few meters away from the "Grace Chapel (Gnaden Kappelle) of the famous "Black Madonna" of Altötting.Daily some 800 people attended the retreat to hear the Word of God and to find conversion and  new life in Christ through the Holy Spirit . The theme of the retreat was " Return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts"( Zech 1:3) The talks  and testimonies of Fr. James, Dr. Richie& Frau Gaby were very deep, enlightening and spirit filling to help each participant to return to God and to one another by deep reconciliation. The inner healing prayer on the second day was very long and very special. On  Sunday  morning, Fr. James prayed over all participants by laying hands on each one. At the concluding mass Fr. James exhorted the participants to read the signs of the times and to face today's challenges with courage in the Lord & His Spirit.  The retreat was really a good preparation for the feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, Our Mother, on 8th. After the mass he blessed the religious articles. There were beautiful testimonies of healing, liberation and new life. It was organised mainly by Markus Huber and Angelika Napolitano & family. Here are some photos and videos

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
.
Obory. Poland. July 29th. 2017
On 29th July Fr. James and Gaby went to the Carmelite Sanctuary of the " Pieta Obory" to conduct a healing day with conferences, mass, adoration and healing services. It a village about 150 Kilometres away from Gdansk. Over 20 000 people from all over Poland gathered there to listen to the preaching of Fr. James and to participate in his prayer services. It is for the 4th time that he is conducting a healing day. It is he who started it in the year 2011 but in the year 2013&2014,2015 he could not go there because of his long time illness. Every year the crowd is increasing. The authorities of the Sanctuary are particular that Fr. James only should conduct this program every year, that is why when he was sick, they did not conduct such a day but prayed for his healing and waited upon him. Last year too a big crowd had come. He preached on the sorrows of Mary today about mankind which is the sorrow her Son Jesus Himself. His teaching on Eucharist during the mass was very  powerful. The program concluded with the adoration of the Blessed Sacrament and a healing service at 8PM.As Fr. James was walking by holding the rails and the hand of an volunteer, people from the crowd waving hands shouted, " Long live Fr. James" " Come again", " We love you, Papa James" " you preach life to us, we are healed"etc. Here are some photos and videos.
 Photos & Panoramics
.
Video1 YouTube
Video2 YouTube
Video3 YouTube
Video4 YouTube

 
The Eucharist is not a symbol


AGNIESZKA MAŁECKA /FOTO GOŚĆ
Obory, 29.07.2017. Meeting with Fr. James Manjackal in the gallery at the shrine

Article published in: https://info.wiara.pl/doc/4064385.Eucharystia-to-nie-symbol

Several thousand pilgrims completely filled the palms in front of the Sanctuary in Oborach during a meeting with Fr. James Manjackal. 

- "It is for the first time after my long illness that I stand so long on my own feet at the pulpit ... That is the merit of your prayers and the grace of this place! " Said, The priest,  with many charisms and well-known preacher from India, from the Congregation of the Missionaries of St. Francis of Sales,(MSFS) spoke in Oborach. In front of the Marian shrine with the wonderful Pieta Oborski, he delivered two catecheses on Saturday and concelebrated the Mass presided over by Fr. Piotr Męczyński, Carmelite. 

Many pilgrims from all over Poland came to meet with Father James. The organizers counted around 150 buses alone. The people's reins filled the square in front of the sanctuary. Older and younger, families, mothers holding tiny children, many men listened to Fr Manjackal; Long queues were set up at the confessional. In his catecheses and homilies, James spoke of the vocation to the holiness of every human being, of various contemporary manifestations of ill-conceived freedom, but above all of the living presence of Christ in the Eucharist and its healing power. 

-" Children, let's go often to the Mass, let us receive the body and blood of Christ as often as we can in the mass, but never when we are in severe sin. Thank God that there are many priests in Poland. You can approach any priest, confess and obtain forgiveness and then with clean heart go to Mass. When we receive the body and blood in Christ in holiness, Jesus is in us and we in him." Instructed Fr. James.

- "Who is a Christian? He who lives in Christ. The best way to live in Christ is to go to Mass every day and to have holy communion. We know that 2,000 years ago Jesus came to take away our sins and heal our illness and give us life & health. We know that He is the way and the life, He is the giver of life. And only through him can we reach eternal life. If we receive Holy Communion, we have the guarantee of eternal life "- said Manjackal. 

The Indian charismatic who has been preaching the healing prayers for many years throughout the world has said steadfastly and straightforwardly: "I have seen many miracles, cures from cancer, sclerosis, paralyzed people in my retreats. But I'll tell you honestly. All these miracles did not happen when I laid  my hands on people to pray, but during the Holy Eucharist, either in the celebration of the mass or in adoration of the Blessed sacrament. Do not run to James for healing please, but run to Jesus! Only He can heal you! He is our only healer!"

- Why? Because Jesus is truly present in Mass. And he cures us. This is my own experience -Let me share one of my latest experience with you.- You know, I was completely paralyzed 5 years ago, I was in a coma for two weeks. Everyone thought I was going to die, the doctors lost hope. Then a good priest celebrated Mass near my room and gave a bottle with the Holy Blood of Christ to my companion Gaby. And the priest instructed her to  give me one drop of Blood of Christ every day on my tongue with her finger. Every day after the prayer "Our Father", saying " This the Blood of Christ", Gaby used to  give me one drop of blood of Christ on my tongue with her finger. You must know that I was in the intensive room (ICU); as I was in coma and breathing through ventilator I was not allowed to take even a drop of water. When one of the doctors or nurses discovered Gaby giving some liquid to me; then doctor told Gaby not to give even a drop of water to me! But with faith and courage, She responded: " Doctor,I do not give water to Fr. James, But  I am giving a drop of the blood of Christ, I am sorry, you cannot forbid it." It was really a bold confession of Gaby of Jesus in the Holy Eucharist". My dear people, whenever Gaby was bringing the precious blood of Christ, I knew that the Living Jesus was coming to me. All those who were around noticed that at that time my eyes brows were moving, I was emotional, the pulse went up. When the communion ( Blood) was given to me by Gaby or by her son Dr. Richie, they said " The body of Christ" and I was trying to say " Amen, but I could not. One or twice Dr. Richie said, " Father, don't bite my finger!" But I was not biting his finger but was trying to say Amen". If I am alive and now able to preach to you from my wheel hair, it is because the healing power of my Jesus in the Holy Eucharist" 
He repeatedly said that Poland could should  thank God for the Church with so many priests. - In Germany  almost 3,000 churches have been closed because of lack of priests. I pray that the Church in Western Europe be so strong like in Poland.  Let the church of Poland be an example and model for the other European countries!, Said Fr. James.

The catechesis of Father James, and his preaching was with much power,  he based  his teaching & preaching on quotations from Scriptures: sometimes turned into dialogue with the hearers. Paternal Dialogue. - Alleluia? His powerful voice was flowing from side of the altar toward the crowd. Alleluia was repeated by all participants. - With loud voice he asked the crowd" What is the will of God for you, my children? "My holiness!" was the answer from the mouth of each participant" He said, " Even if at the middle of the night, an angel of the Lord wakes you up and ask this question, you must be prepared to give this answer: Please don't forget it; write it down in your heart" Said Fr. Manjackal. 

Father James referred to the apostolic teaching of St. John Paul II about the culture of death that destroys humanity. especially abortion, euthanasia and homosexual relationships. The charismatic who proclaims the Gospel to the Muslims also pointed out in Oborach the terrible paradox that most abortions occur not in Arab countries, but in Christian countries!- The devil brings the culture of death to destroy Christians than others, he said! Jesus brings a culture of life because he is life giver. We, Christians, must stick to life Jesus for life- life in abundance: He encourage the crowd to follow Jesus.

..
 
Eucharystia to nie symbol 


AGNIESZKA MAŁECKA /FOTO GOŚĆ
Obory, 29.07.2017. Spotkanie z o. Jamesem Manjackalem w na błoniach przy sanktuarium

Artykuł opublikowany na stronie: https://info.wiara.pl/doc/4064385.Eucharystia-to-nie-symbol

Kilka tysięcy pielgrzymów całkowicie wypełniło błonia przed sanktuarium w Oborach podczas spotkania z o. Jamesem Manjackalem.

- Po raz pierwszy po chorobie stoję tak długo na własnych nogach przy ambonie… To zasługa waszej modlitwy i łaska tego miejsca! - mówił w Oborach kapłan, charyzmatyk i znany kaznodzieja z Indii, ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętego Franciszka Salezego. Przed sanktuarium Maryjnym z cudowną Pietą oborską wygłosił w sobotę dwie katechezy i koncelebrował Mszę św., której przewodniczył o. Piotr Męczyński, karmelita.

Na spotkanie z ojcem Jamesem przyjechało do Obór bardzo wielu pielgrzymów z całej Polski. Organizatorzy naliczyli około 150 samych autokarów. Rzesza ludzi wypełniła szczelnie plac przed sanktuarium. Starsi i młodsi, rodziny, matki trzymające maleńkie dzieci, wielu mężczyzn słuchało o. Manjackala; długie kolejki ustawiały się przy konfesjonałach. W katechezach i homilii ojciec James mówił o powołaniu do świętości każdego człowieka, o różnych współczesnych przejawach źle pojętej wolności, ale przede wszystkim o żywej obecności Chrystusa w Eucharystii i jej uzdrawiającej mocy.

- Dzieci, chodźmy często na Mszę św., przyjmujmy tak często, jak możemy, ciało Chrystusa, ale nigdy gdy jesteśmy w ciężkim grzechu. Bogu dzięki, że jest bardzo wielu księży w Polsce. Możecie podejść do jakiegokolwiek księdza, wyspowiadać się i iść na Mszę św. Kiedy przyjmujemy Ciało i Krew w Chrystusa w świętości, Jezus jest w nas jest, a my w Nim.

- Kto jest chrześcijaninem? Ten kto żyje w Chrystusie. Najlepszym sposobem na życie w Chrystusie jest chodzenie na codzienną Mszę św. Wiemy, że 2 tysiące lat temu Jezus przyszedł zgładzić nasze grzechy i uleczyć choroby i dać nam zdrowie. Wiemy, że On jest drogą i życiem, jest dawcą życia. I tylko przez Niego możemy dotrzeć do życia wiecznego. Jeśli przyjmujemy Komunię św., mamy gwarancję życia wiecznego - mówił o. Manjackal.

Charyzmatyk z Indii, który od wielu lat na całym świecie głosi rekolekcje z modlitwą o uzdrowienie, mówił stanowczo i wprost: - Widziałem wiele cudów, uleczenia z raka, ze stwardnienia rozsianego, ludzi sparaliżowanych. Powiem wam szczerze. Wszystkie te cuda nie zdarzyły się, gdy nakładałem ręce, ale w czasie Eucharystii. Nie biegnijcie do Jamesa, biegnijcie do Jezusa! Tylko On może was uzdrowić!

- Dlaczego? Bo Jezus jest prawdziwie obecny we Mszy św. I leczy nas. To jest moje własne doświadczenie - opowiadał. - Wiecie, że 5 lat temu byłem całkowicie sparaliżowany, byłem w śpiączce przez dwa tygodnie. Wszyscy myśleli, że umrę, lekarze stracili nadzieję. Wtedy dobry ksiądz odprawił Mszę niedaleko mojego pokoju i dał butelkę ze świętą Krwią Chrystusa mojej towarzyszce Gabi. I powiedział, by dawała mi po jednej kropli Krwi Chrystusa codziennie. Codziennie po modlitwie "Ojcze nasz" Gabi dawała mi jedną kroplę. Musicie wiedzieć, że byłem na intensywnej terapii i nie wolno mi było przyjmować nawet kropli wody. Gdy odkrył to jeden z lekarzy, zabronił Gabi to robić. Ona odpowiedziała: "Ja nie daję wody, ja daję Krew Chrystusa". W ten sposób Gabi wyznała wiarę w jednego Boga. Za każdym razem wiedziałem, że Jezus do mnie przychodzi - wspominał o. Manjackal, który do dzisiaj częściowo porusza się na wózku inwalidzkim.

Wielokrotnie mówił, że Polska wciąż może dziękować Bogu za Kościół i tak licznych księży. - W Niemczech 3 tysiące kościołów zostało zamkniętych z powodu braku księży. Modlę się, by Kościół w Europie Zachodniej był taki silny w Polsce. Żebyście byli prawdziwym przykładem dla reszty - zauważył.

Katechezy ojca Jamesa, głoszone z kaznodziejską mocą, w oparciu o cytaty z Pisma Świętego czasem zamieniały się w dialog ze słuchaczami. Ojcowski dialog. - Alleluja? - padało z ołtarza polowego w stronę zgromadzonego tłumu. - Alleluja! - odpowiadali zgromadzeni. - Jaka jest wola Boża dla was, moje dzieci? - Moja świętość! - padało z wielu stron oborskich błoni. - Chciałbym, abyście nawet obudzeni w nocy, byli pewni tej odpowiedzi! - mówił o. Manjackal.

Ojciec James przypomniał też ewangeliczną naukę o wszystkich przejawach tzw. kultury śmierci, o której nauczał Jan Paweł II: szczególnie aborcji, eutanazji i związkach homoseksualnych. Charyzmatyk, który głosi Ewangelię także muzułmanom, wskazał w Oborach na straszny paradoks, że najwięcej aborcji dokonuje się nie w krajach arabskich, ale właśnie w krajach chrześcijańskich. - Diabeł przynosi kulturę śmierci! Jezus przynosi kulturę życia! My, chrześcijanie musimy trzymać się życia- zachęcał gorąco.

..

Guarda - Portugal. July 14 - 16. 2017
From 14th to 16th of July Fr. James and team conducted a charismatic retreat at" Nucleo Empresarial" da Guarda in the diocese of Guarda, Portugal. The theme of the retreat was "New life in Christ" ( 2Cor 5:17) More than 1500 people had gathered to hear the word of God and to meet Jesus &to find answer to there problems. Fr. James and his confrere Fr. Bijil Chakiath and Sr. Gaby Landauro gave talks on various subjects that would enable the participants to arrive at an experience of a new life through the infilling of  the Holy Spirit. On the first and the last day Bishop Rev. D. Manuel Felício, the local bishop, presided over the holy mass and preached especially on the need to evangelise Portugal. Publically he appreciated and encouraged the work of evangelisation by Fr. James in spite of his ailments. There were many testimonies of conversions, liberations, healing and experience of new life. The retreat was organised mainly by Carlos and Julia Silva with the help of some 30 volunteers. All the talks and prayers were translated by Mrs. Filipa. Mr. Javier López from Madrid, Bartek& Anna fam.from Warsaw were present to assist Fr. James& team. Here are some photos & Videos.

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video1 YouTube
Video2 YouTube
Video3 YouTube
Video4 YouTube
Video5 YouTube
Video6 YouTube
Video7 YouTube Video8 YouTube Video9 YouTube Video10 YouTube Video11 YouTube
 Video12 YouTube
Video13 YouTube
Video14 YouTube
Video15 YouTube
Video16 YouTube
Video17 YouTube
Video18 YouTube
Video19 YouTube
 Video20 YouTube Video21 YouTube Video22 YouTube Video23 YouTube Video24 YouTube
.


.
Ostroleka, Poland. July 5 - 7. 2017
Fr. James preached a charismatic retreat at Ostroleka, Poland from 5th to 7th to a crowd of 1200 people at " Hala Arkadiusza Golasia" with the invitation of Bishop Rt. Rev Dr. Janusz Stepnowski DD. It is for the 5th time that he is preaching there. The subject was " New life in Christ"( 2Cor 5:17) Although all the 3 days were working days, the people came and  were enthusiastic and thirsting for the word of God and the Holy Spirit. Fr.James gave powerful talks on love &mercy of God, sin& repentance, healing& new life, power of the Holy Spirit and an authentic Christian life led by the Spirit. On the first day in the afternoon, Fr. Bijil Chakiath gave one talk on healing. He is in Europe for 40 days to see the Holy Places and to experience the  retreats of Fr. James . All the talks, prayers were translated by Thomas from Torun. On the second day evening Fr. James prayed over each participant by laying hands on them from his wheel chair. There were many testimonies of healing, liberation, experience of the Holy Spirit, new life etc. On the last day The Auxiliary Bishop of the diocese Rt Rev Dr. Tadeusz Bromakowski presided the mass and preached. The retreat was organised by a couple who had attended many retreats of Fr. James- Grzegorz & Beata. It was well organised with the help of  more than 50 volunteers with the spiritual guidance of the Parish Priest Ks. Wieslaw Bialczak. Gaby Landauro, Ala, Wiola, Christoph, Javier López from Spain, Bartek& Anna from Warsaw were working in the team with Fr. James. Here are some photos and videos and panoramics.

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video1 YouTube
Video2 YouTube
Video3 YouTube
Video4 YouTube
Video5 YouTube
Video6 YouTube
Video7 YouTube
Video8 YouTube
Video9 YouTube
Video10 YouTube
Video11 YouTube
Video12 YouTube
Video13 YouTube
 
.


 
Published in Nasz DziennikJune 22th 2017 

Nauczajmy bez kompromisów


Ojciec Manjackal wskazuje, że zadaniem Polski Jest odnowienie chrześcijaństwa w Europie

Czwartek, 22 czerwca 2017

Nauczajmy bez kompromisów
Wyjątkowy wywiad z o. Ja- mesem Manjackalem o du- chowych zagrożeniach i po- trzebie ewangelizacji. Kapłan wskazuje, że Papież powinien wyraźnie powiedzieć Kościołowi, by głosił Słowo Boże muzułmanom. Nie mo- żemy się bać. Dzięki posłudze o. Manjackala ochrzczonych zostało już ponad 9 tys. muzułmanów. 

- Hinduizm, z którego wywodzi się joga, jest równie niebezpieczny jak islam 
- Jesteście katolickim krajem, macie katolickie szkoły, parafie, więc księża powinni uświadamiać ludzi, by byli za życiem i przeciwko aborcji

ROZMOWA 
 z o. Jamesem Manjackalem MSFS

Głosi Ojciec rekolekcje na terenie Europy. Jaka jest duchowa kondycja Starego Kontynentu?
– Z przykrością stwierdzam, że Europa traci chrześcijaństwo i wartości dane nam przez Jezusa w Ewangelii. Jestem szczęśliwy, widząc kraje takie jak Polska albo Węgry, które naprawdę trzymają się Ewangelii, ale z tego tytułu ponoszą konsekwencje ze strony Unii Europej- skiej. Moje serce się smuci, kiedy widzę, jak islam – w przeciwieństwie do chrze- ścijaństwa – rozrasta się w Europie. Myślę ze smutkiem o przyszłości Europy. Tylko przez głoszenie Europejczykom z mocą Słowa Bożego, Ewangelii Europa może powrócić do Jezusa.

Stwierdził Ojciec, że to właśnie zadaniem Polski jest odnowienie chrześcijaństwa w Europie. Jak mamy to zrobić?
– To, co się wydarzyło do tej pory w Polsce, jest bardzo dobre, np. macie rząd katolicki, który wierzy w życie chrześcijańskie. Niedawno Polska zos- tała poddana królowaniu Jezusa, to jest coś wspaniałego.
Widzę, że jest dużo ludzi świadomie żyjących dobrym katolickim życiem, to jest wspaniałe. Jest też druga, ciemna strona – wiele osób jest przeciwnych chrześcijańskiemu życiu, solidaryzują się one z Unią Europejską, która nie realizuje już wizji chrześcijańskiej. Po- mimo tego Polska jest dobrym przy- kładem dla innych europejskich krajów. Modlę się, aby Polska wzrastała w tej roli i myślę, że mimo iż jest małym krajem, można liczyć, że tak się stanie. Kiedy nauczam w Niemczech, kiedy nauczam we Francji, tam wszyscy za- chwycają się Polską, mówią: „Polska jest wspaniała, Polska jest katolicka. Nasz kraj powinien być taki jak Polska”. To jest w świadomości Niemców, Fran- cuzów, ale nie tamtych rządów. Dzięki Bogu w Polsce macie dobry rząd, dla- tego modlę się za rządy we wszystkich krajach, aby respektowały Boże prawo i miały poczucie obecności Boga.

Polski rząd cały czas nie chce wprowa- dzić ustawy chroniącej każde ludzkie życie odpoczęcia. Codziennie zabijanych jest kilkoro dzieci w łonach mam.
– Jesteście katolickim krajem, macie katolickie szkoły, parafie, więc księża powinni uświadamiać ludzi, by byli za życiem i przeciwko aborcji. Edukacja musi być przeprowadzona przez Ko- ściół. Księża kaznodzieje powinni więcej o tym mówić. Ludzie są nieświadomi.

W Polsce jednocześnie widać, że rodzi się więcej dzieci. Podczas po- przednich pobytów Ojca w Polsce mówił Ojciec, że nad Polską będą latały bociany.
– Modlę się, by aborcja była zupełnie ukrócona. Więcej dzieci się rodzi dzięki głoszeniu Słowa Bożego. Księża i księża biskupi stąd, z Afryki czy Indii powinni cały czas nauczać. Potrzebujemy więcej edukacji. Ludzie, którzy zabijają dzieci poczęte, nie wiedzą często, że to jest grzech. W Niemczech, we Francji, we Włoszech aborcja jest normą. Musimy mówić, że to jest grzech – zabijasz dziecko w łonie.

Czy mamy w tej kwestii nauczać Europę?
– Tak, ale problemem jest to, że nie możemy nauczać o tym w innych krajach. Nie mam tam wolności, by głosić prawdę o aborcji. W Hiszpanii albo w Niemczech nie możemy nauczać przeciwko aborcji, tak jak możemy to robić w Polsce. Takie jest prawo w tych krajach. Obowiązują tam ustawy sankcjonujące aborcję, w takiej sytuacji nauczalibyśmy przeciwko rządowi. Prywatnie mogę mówić prawdę, ale nie publicznie. W Polsce nie ma ta- kich zakazów. Podobnie jest z potępia- niem homoseksualizmu – nie mogę o tym mówić publicznie w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech.

Tymczasem unijni politycy przekonują nas, że w Europie każdy jest wolny i panuje powszechna tolerancja.
– Nie, Europa nie jest wolna. Kiedy byłem w Hiszpanii, biskup powiedział mi: „Ojcze, nie mów o homoseksualiz- mie, nie mów przeciw aborcji”. Dzięki Bogu wy macie wolność w tym nau- czaniu, ale jesteście oszukiwani, że w Europie panuje wolność.

Ostatnie rekolekcje głosił Ojciec w Warszawie pod hasłem „Bądźcie do- brej myśli”. Jak pozostać dobrej myśli, skoro tyle zła wokół?
– Życie chrześcijańskie to walka, jes- teśmy na polu bitwy pomiędzy pożą- dliwościami ciała i duchem. Na całym świecie wszyscy, którzy wierzą w Chrys- tusa, doświadczają tej walki. Pomocą jest tutaj Duch Święty. On jest mocą, dlatego potrzebujemy odnowy życia chrześcijańskiego przez Ducha Świę- tego. Zło będzie zawsze, ale musimy z nim walczyć. Nasze ostateczne zwycię- stwo będzie w Niebie. Tutaj musimy walczyć, modląc się, chodząc na Msze św., przyjmując sakramenty.

Papież Jan Paweł II modlił się o zstąpienie na Polskę Ducha Świętego. To nastąpiło?
– Tak, widzimy wśród młodzieży po- wstające grupy modlitewne, także te charyzmatyczne. Duch Święty się tu przechadza, widzę zmiany w Polsce.

Wielu katolików w Polsce praktykuje jogę, twierdząc, że to tylko ćwiczenia. Mówią, że nie łączą ich z medytacją i nie widzą zagrożeń. Co Ojciec by im powiedział?
– Pisałem o tym na mojej stronie in- ternetowej, w wywiadach i kilku książ- kach. Na ten temat także trzeba eduko- wać. Na całym świecie istnieją dwie siły przeciwstawiające się Kościołowi kato- lickiemu: jedna to islam, druga to hin- duizm, który pochodzi z Indii, Tybetu i Chin. Siła islamu jest związana z pro- rokiem Mahometem i ich bogiem Alla- hem. Ale bardziej niebezpieczna jest siła hinduizmu, z którym wiąże się ezo- teryka i New Age, stąd pochodzi joga, medytacja transcendentalna, symbolizm. We wszystkim tym nie ma Ducha Świętego. Zły duch czyni wszystko, by odciągnąć ludzi od Boga, to się dzieje za przyczyną jogi, symbolizmu, medytacji transcendentalnej, wszystkich wschod- nich metod leczenia, terapii alterna- tywnych. Wszystkie te praktyki wciągają ludzi. Widzę to w Polsce, widzę to w Europie. Ludzie stosują także homeo- patię. Wszyscy, którzy to praktykują, odchodzą od Kościoła, tracą wiarę, choć mogą być uzdrowieni, a nawet sami uzdrawiać. Jestem z Indii, widzę to i dlatego mówię: „My, katolicy w In- diach musimy walczyć z tym, bo to jest robota diabła”. Wielu Europejczyków jedzie do Indii, gdzie w świątyniach ku- pują statuetki hinduskich bożków, sta- wiają je w domu, uprawiają medytację, modlą się, a my mamy przecież piękną tradycję medytacji w Kościele katolickim, którą warto poznać i praktykować.

A co z tatuażami? Jakie są tego duchowe skutki dla osób, które się temu poddają?
– Zarówno tatuaże, jak i tzw. piercing (m.in. kolczykowanie pępków, brwi) blokują nas na Boże błogosławieństwo. Biblia w Księdze Kapłańskiej wyraźnie wskazuje w rozdziale 19, wersie 28:
„Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan!”. Jeśli więc postępujemy przeciwko Bożemu Słowu, nie możemy się spo- dziewać Bożego błogosławieństwa.

Co powinni zrobić ludzie, którzy posi- adają tatuaż?
– Usunąć go najpierw z serca, a potem iść do lekarza. Ludzie tatuują się, aby mieć szczęście i błogosławieństwo. Myślą, że jeśli będą mieli tatuaż, nie zachorują, będą mieli powodzenie i ochronę.
Wiele przesądów kryje się za tatuażem, trzeba za wiarę w nie przeprosić Boga, prosić Go o wybaczenie. Spotkałem się z wieloma przypadkami, kiedy po usu- nięciu tatuażu ludzie odzyskiwali zdrowie, rodziły im się dzieci. Na przykład w Hamburgu w Niemczech była para, która przez 10 lat nie mogła mieć dzieci. Za- pytałem, czy mają tatuaże na swoich ciałach. Oboje mieli. Nie widziałem tego, ale Duch Święty mi powiedział. – Ojcze, co mamy zrobić? – pytali. Najpierw usuńcie tatuaże ze swego serca, idźcie do spowiedzi, potem idźcie do lekarza. Niestety, lekarz nie był w stanie usunąć tego tatuażu, ale ci ludzie duchowo się go wyrzekli i oddali na spowiedzi. Teraz ta para ma dwoje dzieci, o czym piszę w jednej ze swoich książek. Jeśli nie trak- tujemy Słowa Bożego poważnie, jak Bóg może nam błogosławić?

Bóg czyni wiele cudów, ale potrzeba naszej wiary. Jak ją wzniecić?
– Wiara to błogosławieństwo, dar od Boga, ale wiara przychodzi z nauczania. Święty Jan Paweł II mówił, że jeśli nie uwierzysz, że Jezus Chrystus jest Panem, nie będziesz ocalony. Skąd ludzie wie- dzą, że Jezus jest Królem? Poprzez nauczanie. Jak czytamy w Liście do Rzymian (10,15): „Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują Dobrą Nowinę”.

Jak ewangelizować dziś?
– Jest wiele sposobów, np. organizo- wać rekolekcje, zakładać grupy modli- tewne pod opieką kapłana, poznawać katechizm i nauczanie Kościoła, głosić Słowo Boże w kościołach czy szkołach. Macie wiele katolickich szkół.

A jak ewangelizować tych, którzy są daleko od Kościoła?
– Ewangelizacja to ciężka praca. Dwa miesiące temu przyszła do mnie para z prośbą o modlitwę o uzdrowienie ciężko chorego dziecka. Podczas modlitwy Duch Święty podpowiedział mi, że męż- czyzna nie jest ochrzczony. Ojciec dziecka był biznesmenem muzułmaninem, nie wierzył w Jezusa Chrystusa. Matka była Polką, katoliczką z Warszawy. Powie- działem, że to jest przyczyna problemu z dzieckiem. Spytałem, dlaczego nie na- wrócą się na chrześcijaństwo. „Uwierzcie w Jezusa Chrystusa! Nie mogę modlić się nad waszym dzieckiem o uzdrowienie, bo ja nie uzdrawiam, przykro mi. Jezus uzdrawia, wy jesteście żoną i mężem, musicie być jednością. Teraz nią nie jes- teście, wszystko was łączy, ale nie jesteście jednym w Sercu – Jezusie Chrystusie”
– powiedziałem. Mężczyzna zapłakał, trzymał mnie za rękę i powiedział: „Ojcze Jamesie, więc zostanę katoli- kiem”. Poszedł do księdza, przeczytał katechizm, zaczął czytać Biblię, tydzień temu został katolikiem. To się nazywa ewangelizacja. Musimy z siłą pouczać, bez lęku. Wiem, że niektórzy mówią:
„Wszystko będzie dobrze, OK, idź w pokoju”. Nigdy tego nie robię, nie idę na kompromisy. Ludzie nie mają wiary w Jezusa Chrystusa, nie przystępują do sakramentów, a przychodzą i mówią:
„Ojcze, mam raka. Proszę, pomódl się za mnie”. Mówię im: „Idź do spowiedzi i wtedy wróć do mnie”. To jest droga ewangelizacji. Jeśli będziecie chodzić na kompromisy i mówić: „Wszystko bę- dzie dobrze, modlę się za Ciebie, Bóg Ci pobłogosławi”, to nie będzie to ewan- gelizacja. W moim nauczaniu silnie kładę nacisk na problem grzechu, nie tylko na uzdrowienie. Tłumaczę, że jeśli chcesz uzdrowienia, idź do Jezusa, który jest uzdrowicielem, zmień swoje życie. Widzę nieświadomość i ignorancję ludz- ką. Ludzie nie znają Jezusa i Ducha Świętego, nie wiedzą, jaka jest moc Ko- ścioła. Wielu Polaków dawało mi świa- dectwa: „Ojcze, nie znałem mocy Ducha Świętego, nie wiedziałem, że Jezus jest tak blisko mnie”.

Ludzie zaczynają się często modlić w trudnej sytuacji, byrozwiązaćproblemy?
– Ale Jezus nie jest rozwiązaniem problemu. O nie. To jest nasz Bóg.

Jaka jest przyszłość człowieka bez relacji z Bogiem?
– Z punktu widzenia osoby wierzącej w Jezusa Chrystusa nie ma zbawienia dla takiego człowieka. Jak mówi Biblia (Mk 16,16): „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwie- rzy, będzie potępiony”. Święty Jan wy- raźnie mówi w swojej Ewangelii: posia- danie Jezusa jest życiem w Niebie.
Jako chrześcijanin, ksiądz katolicki wierzę, że nieochrzczeni ludzie nie mają relacji z Jezusem i nie pójdą do Nieba. Ale ja widzę też Boskie Miłosierdzie, w którego okazywaniu Bóg jest wolny wo- bec każdego, nawet wobec tych, którzy nie mają relacji z Nim, np. z powodu nieznajomości Boga lub z powodu wy- znawania innej religii. Bóg może ocalić takie osoby, my nie możemy ograniczać Bożego Miłosierdzia, które jest nie-

Dlaczego Ojciec zaczął w ogóle ewan- gelizować?
– Jako kapłan byłem profesorem w seminarium na uniwersytecie. Nigdy nie myślałem o głoszeniu Słowa Bożego, byłem nieśmiały. Jeden człowiek po- modlił się za mnie do Ducha Świętego i zostałem uwolniony od ducha strachu i lęku i przez tego człowieka Bóg po- wiedział mi, że mam iść i nauczać. Bałem się i odmawiałem, miałem dobrą pracę, samochód, mieszkanie, wszystko, czego chciałem.
Dwukrotnie powiedziałem: „Boże, nie”. Za trzecim razem usłyszałem:
„Idź” i zgodziłem się. Bóg namaścił ten czas nauczania. W Europie, kiedy modlę się, widzę Jezusa Chrystusa na krzyżu, który mówi: „Pragnę”, tzn. prag- nie dusz. Te słowa słyszę w swoim sercu, czuję nieustannie potrzebę zaspokojenia pragnienia Jezusa Chrystusa, by napoić Jezusa przez ocalenie dusz ludzkich.

Wiemy, że nawraca Ojciec także muzułmanów.
– Papież powinien wyraźnie powiedzieć Kościołowi, by głosił Słowo Boże mu- zułmanom. By nauczał, kim jest Jezus i Kościół. W Kościele jest strach. Dlaczego mamy się bać? W historii Kościoła nigdy dostatecznie nie głosiliśmy Słowa mu- zułmanom. Musimy otworzyć Biblię i mówić im, kim jest Jezus. Uczyliśmy hindusów, buddystów, którzy mają wielu bogów. Hindusów z powodu tych bogów trudno nawrócić, to upadłe anioły, a islam to religia ignorancji, niewiedzy. W Koranie jest mowa o Jezusie i Maryi, to jest przeniesione z naszej Biblii. Islam bazuje na chrześcijaństwie. To jest fał- szywa religia i trzeba to uświadomić muzułmanom.

Ilu muzułmanów Ojciec nawrócił?
– 9 tys. 280 zostało ochrzczonych i stało się prawdziwymi chrześcijanami. Teraz lekarze mi nie pozwalają wyjeż- dżać i dalej głosić Słowo Arabom.

Widzi Ojciec owoce rekolekcji, które prowadzi w Polsce?
– Jestem po raz siedemdziesiąty czwar- ty w Polsce, znam Polaków, większość miast i miejsc. Widzę owoce rekolekcji, wiele osób przystępuje po latach do spowiedzi, wraca do prawdziwej wiary i do Kościoła. Niektórzy ludzie po reko- lekcjach zaczęli codziennie uczestniczyć we Mszy św., zaczynają się sami modlić. Bóg rozwiązywał po rekolekcjach pro- blemy rodzin, w których między mał- żonkami były problemy, wątpili w siebie, walczyli z sobą, był problem alkoholowy. Jak wiecie, prowadzę kierownictwo du- chowe, ludzie przesyłają mi listy, piszą e-maile, dzwonią, to wszystko jest częścią mojego duszpasterstwa, stąd wiem o owocach rekolekcji.

Dziękuję za rozmowę.

Karolina Goździewska
tłum. Agnieszka Wąsowska
.

Varsaw, Poland. June 15 - 18. 2017
From June 15th to 18th Fr. James Manjackal & team preached a charismatic retreat for about 3000 people in "Centrum Targowo Kongresowe" at Warsaw Poland. On 15th morning, before the starting of the retreat, Fr. James participated the Eucharistic procession and preached in the parish of St. Stanislaw with the invitation of Fr. Marek Uzdowski as it was the feast of  'Corpus Christi'. The retreat began in the hall at 15.00 with the chaplet of the Divine Mercy on the theme ' Jesus took our infirmities and illness on His body ; and by his stripes we are being healed' based on Isaiah 53:4-5. On all days Fr. James and Dr. Richie preached on the theme with uncompromising conviction that transformed everyone to a new life in Christ through the anointing of the Holy Spirit.On second day, Fr.Bijil Chakiath MSFS who came from Charis Bhavan retreat centre( founded by Fr. James in 1989)  too preached to the appreciation& applause of all. He was sent by his provincial to have some experiences of preaching with Fr. James. During the break times Fr. James prayed over many sick people from his wheel chair, and on the last day he prayed over each and everyone by laying hands. On all days He himself presided over the concelebrated mass in Polish. On the last day, Sunday, Fr. Marek Serafin, the spiritual animator of the organising team was the chief celebrant. The whole program was well organised  by a couple Barthlomiej Wesolowski ( Bartek)& Anna Daczkowska Wesolowska ( Ania) with the help of some 50 able volunteers.On the last day hundreds queued up for giving testimonies of healing, liberation, and experience of New Life in Christ through the Holy Spirit. Here are some photos and videos:

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9 Video10
Video11
Video12
Video13
Video14 YouTube
Video15 YouTube
Video16 YouTube
Video17
Video18
Video19
Video20 YouTube
Video21 YouTube
.
Published in Nasz DziennikJune 19h 2017


.Idźcie głosić nadzieję

z

karolina Goździewska

Jeśli Kościół ma być święty, to my musimy być święci. To wy jesteście Kościołem. Módlcie się więcej do Ducha Świętego, który jest obecny we wszystkich sakramentach, a będzie was prowadził – mówił na zakończenie czterodniowych rekolekcji o. James Manjackal, salezjanin.

Podczas niedzielnej homilii podkreślił on, że w życiu duchowym podobnie, jeśli cokolwiek ma wzrastać, potrzebuje pożywienia. Do wzrostu duchowego także potrzebne są nam witaminy i multiwitaminy. Jako kierownik duchowy zalecił cały zestaw duchowych rad. Po pierwsze: by codziennie pamiętać o modlitwie osobistej. – Chodzi o to, by wejść do sanktuarium serca i tam spotkać się z Trójcą Świętą, i mówić o wszystkim, co się dzieje w twoim życiu, planach, potrzebach, troskach. Módl się o napełnienie Duchem Świętym, by rozkochać się w Jezusie. Rozmawiaj z Jezusem jak  z  przyjacielem  –  prosił o. James.

Drugim zaleceniem była codzienna Eucharystia. Podkreślał, że każdy z nas, jeśli czegoś bardzo chce, znajdzie na to czas. – Jeżeli będziecie spożywać Ciało Jezusa Chrystusa, to będziecie jedno z Nim. Jeśli macie problemy, to wszystko ofiarujcie Panu. Módlcie się za swoje parafie, swoich kapłanów, za Polskę. W ten sposób będzie wzrastać w Chrystusie – zachęcał rekolekcjonista. 

Jako trzeci element wspierający nasz wzrost kapłan wymienił modlitwę rodzinną, by wszyscy wspólnie odmówili, np. wieczorem, Różaniec czy tak bliską Polakom Koronkę do Bożego Miłosierdzia. – Korzeniem problemów rodzinnych jest brak modlitwy rodzinnej – wyjaśniał rekolekcjonista. Prosił też, byśmy do naszych domów przez Różaniec zaprosili Maryję, która była żoną, matką, wdową znającą każdy problem rodziny i dziś zaradzi w naszych rodzinach, podobnie jak w Kanie Galilejskiej.

Czwartą radą duchową o. Jamesa było czytanie codziennie Słowa Bożego, ponieważ nieznajomość Biblii jest nieznajomością Chrystusa. A tylko przez poznanie Boga możemy Go prawdziwie kochać.

Ostatnią, piątą radą z serii duchowych multiwitamin, jaką pozostawił rekolekcjonista, był udział w spotkaniach wspólnoty modlitewnej, najlepiej charyzmatycznej, by uwielbiać Boga.

– Jeśli nie macie wspólnoty, to ją załóżcie, instrukcja jest w mojej książce „Modlitwa czyni cuda”. Ważne, by waszym opiekunem był kapłan katolicki – podkreślał o. James. Ponadto, jak mówił, w życiu duchowym jest wiele witamin, które też warto zażywać, choćby raz w tygodniu pościć. – Jest to dobre dla ducha i ciała. Możemy zobaczyć, jak czują się ludzie, których nie stać na jedzenie – mówił rekolekcjonista.

Zachęcał też, byśmy dzielili się z biednymi, a nasz dobry uczynek ofiarowali za zmarłych. Kapłan tłumaczył, że gdy pomagamy innym, tak naprawdę pomagamy samemu Jezusowi. Uczulał też, byśmy starali się prowadzić racjonalne życie, nie dbać o luksusy, nie wydawać pieniędzy na zbędne rzeczy.

Nieobca powinna nam być też  nasza  rodzima  parafia.
– Może moglibyście poprowadzić np. Drogę Krzyżową. Przez takie działanie społeczność parafii będzie wzrastać – mówił
o. James. Na koniec prosił, byśmy pełnili wolę Bożą, czyli troszczyli się o naszą świętość.

Homilia zakończyła się osobistą modlitwą i podjęciem przez uczestników decyzji konkretnych kroków, by duchowo wzrastać. – Panie Jezu, pozwól mi podejmować mocne decyzje i wzrastać w Chrystusie przez Ducha Świętego. Pan nie wspiera tych, którzy nie podejmują decyzji. Nie mów sobie: to niemożliwe. Każdy, kto tak mówi, należy do złego. Podejmij decyzję, a Pan będzie ci błogosławił
– modlił się o. James.

Na zakończenie rekolekcji o. James Manjackal otrzymał wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady, podpisany przez wolontariuszy posługujących podczas rekolekcji.

Rekolekcje odbywające się pod hasłem „Bądź dobrej myśli” zakończyły się posłaniem:
„Idźcie głosić nadzieję Jezusa Chrystusa, której tak bardzo światu dziś brakuje”. Słowa te wypowiedział ks. Marek Serafin, proboszcz parafii Matki Bożej Dobrej Rady, która była organizatorem rekolekcji. 

.
.
Published in Nasz DziennikJune 17th 2017 

Polska nawróci Europę 


Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/183927,polska-nawroci-europe.html

Polska nawróci Europę 
Sobota, 17 czerwca 2017 (02:32) 

Duch zeświecczenia i materializmu zabija Europę. Polska, choć jest niewielka, przyprowadzi Europę do Chrystusa, ale tylko przyzywając mocy Krwi Chrystusa. Podkreślił to wczoraj misjonarz o. James Manjackal podczas drugiego dnia rekolekcji odbywających się w Warszawie pod hasłem „Bądźcie dobrej myśli”. 

 – Odniesiecie zwycięstwo, jeśli będziecie wierni Chrystusowi. On przelał za nas Krew, byśmy zostali okryci Bożą łaską. Tylko przez Krew Chrystusa przychodzi przebaczenie, a bliskość z Jezusem mamy przez Jego krzyż 
– podkreślał o. Manjackal. – Robiąc cokolwiek, wierz, że moc Chrystusa jest dostępna tam, gdzie jesteś. Wzywaj Chrystusa, by Jego Krew chroniła cię przed złem, by otrzymywać uwolnienie i uzdrowienie w Chrystusie – dodawał salezjanin. 

Rekolekcjonista prosił, aby czytać o męce Pana Jezusa, a także śledzić losy prześladowanych chrześcijan na świecie, którzy mają odwagę oddawać życie za Chrystusa. Przypomniał też, że z rąk Państwa Islamskiego zginął jego duchowy syn Józef. Był Niemcem, który nawrócił się po spotkaniu o. Jamesa w Indiach, gdzie wcześniej praktykował hinduizm. Później pomagał ojcu ewangelizować muzułmanów. Kilka tysięcy z nich przyjęło chrzest. 

– ISIS Józefowi odcięło ręce, a gdy nie chciał wyrzec się Jezusa, także nogi. Gdy cały czas pozostał wierny Jezusowi 
– język, a na końcu głowę – mówił o. James. – Skąd on miał moc? Z Krwi, którą Jezus za nas oddał – podkreślał. 

Podczas katechezy pokazał też sytuacje, kiedy Jezus oddawał za nas Krew. Zaznaczył, że czyni to także dziś podczas każdej Eucharystii, które sprawowane są nieustannie na wszystkich ołtarzach na świecie. 

Ojciec podkreślał, że Jezus przelał za nas Krew, by przywrócić nam świętość w każdym obszarze naszego życia, m.in. w naszej seksualności, z którą wielu z nas ma problemy. – Proś: „Panie, daj mi łaskę, bym w świętości przeżywał moją seksualność”. Przyzywajcie mocy Krwi Chrystusa. Obiecuję, że jeżeli będziecie się modlić, uzyskacie łaski, a dzięki dobremu wykorzystaniu seksualności mąż i żona stają się współtwórcami życia – wskazywał rekolekcjonista. Dodał, że jeśli małżonkowie niemogący mieć dzieci uwierzą w moc Krwi płynącej z Chrystusa, to Pan Bóg da potomstwo. 

– Gdy czujesz się słaby, za każdym razem wzywaj mocy Krwi, ona czeka na ciebie – wzywał o Manjackal. A w sytuacji, gdy przychodzą cierpienia i trudno iść za Jezusem, warto przypomnieć sobie słowa Ewangelii: „Niech ten, kto chce iść za mną, weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje”, a także słowa „Bądź wola Twoja” z modlitwy „Ojcze nasz”. – Jezus wybierał posłuszeństwo, przez posłuszeństwo kochamy. Kochać Boga to zachowywać Jego przykazania, a po każdym upadku podnosić się, obmywając w Jego Krwi w sakramencie pokuty – podkreślił rekolekcjonista. 

– Ojciec James przypomniał mi o modlitwie, która jest bardzo skuteczna – wyznaje Julia Iwanowa z Mołdawii. Jak mówi, to życiowe problemy przyprowadziły ją do Pana Boga. – Zanurzanie wszystkiego we Krwi Jezusa to klucz do wolności. Jeżeli wpadam w smutek, mam myśli destrukcyjne, że jestem do niczego, to zanurzam we Krwi Jezusa lęki, które mnie ogarniają – mówi Julia, która po studiach została w Polsce i nawróciła się do Pana Boga. 

Rekolekcje potrwają do niedzieli, codziennie można jeszcze dołączyć (CENTRUM MT POLSKA – Warszawa, ul. Marsa 56C). W niedzielę o. Manjackal poświęci dewocjonalia, a także sól, oliwę i wodę, które po błogosławieństwie kapłana staną się sakramentaliami, przez które działa łaska Boża.

.
Published in Nasz DziennikJune 14th 2017


.
Bóg czyni cuda

z Martą Przewor, wolontariuszką na rekolekcjach  z o. Jamesem Manjackalem
Photo ROZMOWA /

W Warszawie w dniach 15-18 czerwcaodbędąsięrekolekcje, które poprowadzi znany misjonarz o. James Manjackal. Czym dla Pani jest udział w tym wydarzeniu?
– Już po raz siódmy jestem wolontariuszką na rekolekcjach z o. Jamesem. Każdorazowo jest to dla mnie wielkie przeżycie. Gdy szłam na pierwsze rekolekcje, zastanawiałam się, co ja będę robić przez cztery dni. To był błogosławiony czas, tak wiele się wydarzyło dobra. Pamiętam doskonale słowa
o. Jamesa, jak powiedział: zobaczycie, gdzie was Duch Święty teraz poprowadzi. Tego prowadzenia  doświadczam  każdego dnia. Czuję, jak mnie posyła w różne miejsca. Stawia na mojej drodze ludzi, którzy potrzebują pomocy duchowej.

Wiele osób daje świadectwo, że podczas rekolekcji otrzymało szczególną łaskę.
– Sama doświadczyłam uzdrowienia. Kilka lat temu spadłam ze schodów i doznałam urazu dolnej  części kręgosłupa. Poruszałam się w gorsecie, ale także wówczas postanowiłam wziąć udział w rekolekcjach jako wolontariusz. Kto raz tego doświadczy, pragnie ponownie uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Słyszałam od rodziny: nie dasz rady. Ja jednak czułam, że muszę tam być. W trakcie tamtych rekolekcji w czasie modlitwy o uzdrowienie o. James powiedział, że Pan Jezus dotyka kręgosłupa. Poczułam ogromne ciepło. Na drugi dzień zdjęłam gorset, bez którego wcześniej nie mogłam normalnie funkcjonować. Jezus mnie uzdrowił.

Czy  była  Pani  świadkiem uzdrowień innych ludzi?
– Widziałam, jak pewna osoba zostaje uzdrowiona z choroby Parkinsona, widziałam ludzi wstających z wózków inwalidzkich. Dziewczyna, która miała wadę wzroku, gorąco prosiła Boga, aby nie musiała chodzić w okularach. W czasie rekolekcji jej oczy zostały uzdrowione. Widziałam zrozpaczone kobiety, małżeństwa, które nie mogły mieć dzieci. Na kolejnych spotkaniach dzieliły się radością z faktu dostąpienia łaski macierzyństwa. Byłam świadkiem uwolnień. Ludzie przyjeżdżają na rekolekcje z różnymi zniewoleniami, tu zostają uleczeni z lęków, depresji. Gdy doznają uzdrowień duchowych, te przemieniają ich życie.

Co   Pani   czuła,   widząc uzdrowienia?
– Najpierw zdziwienie, a następnie ogromną radość, że Jezus uzdrawia, że łaska uzdrowienia nie jest dla pojedynczych, wybranych osób, ale dla wszystkich. To wielka ewangelizacja.

Na  czym  polega  specyfika tych rekolekcji?
– Przez cały czas jest wystawiony Najświętszy Sakrament, trwa adoracja Eucharystycznego Pana w specjalnie urządzonej kaplicy. Najważniejszym punktem programu każdego dnia jest Msza św. Przez wiele godzin ludzie stoją w kolejce do spowiedzi. Czas oczekiwania jest tak długi nie ze względu na brak kapłanów, ale często są to  spowiedzi  z  całego  życia.

Podczas sobotniego nabożeństwa na rozpoczęcie modlitwy ojciec James modli się nad każdym kapłanem. Ci idą do ludzi, kładą na ich głowach ręce i się modlą, aby każdy z obecnych mógł otrzymać chrzest w Duchu Świętym. Jezus uzdalnia do tego, abyśmy szli i kolejnym osobom mówili o Nim, o Jego miłości. Pod wpływem rekolekcji kilka lat temu utworzyliśmy modlitewną grupę różańcową i modlimy się we własnych intencjach oraz polecanych. Zapraszamy do włączenia się w to dzieło modlitwy różańcowej, zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adres e-mail: modlitwa@wspolnotarozancowa.pl.

O co proszą ludzie?
– Czasem są to nawet intencje dotyczące zagrożenia życia. Dzieją się wielkie cuda. W tej modlitewnej grupie jest już ponad 300 osób, w tym sam
o. James, kilku kapłanów, egzorcysta, osoby życia konsekrowanego i ludzie świeccy. Jedna z ostatnich modlitewnych interwencji dotyczyła powrotu do zdrowia dziecka. Po wstrząśnieniu mózgu matka wiozła do szpitala swego syna, drętwiały mu ręce, miał stany omdlenia i silne zawroty głowy. W ciągu dziesięciu minut od zgłoszenia prośby o modlitwę matka widziała, jak jej dziecko wraca do życia.

Dziękuję za rozmowę.
 

Małgorzata Bochenek
 


Münnerstadt, Germany. June 2 - 4. 2017
Pentecost retreat or 'Fest for Jesus' in the diocese of Würsburg, Germany was conducted by Fr. James Manjackal and team from 2nd to 4th June at Event-u.Messecentrum, Niederlauer Gleis 13, bei Münnerstadt. In three days over 1500 people listened to Gods words preached by Fr. James, Dr. Richard Fabres and Gaby Landauro with strong and powerful living testimonies of their experiences of the Holy Spirit. All the talks were centred around the action & unction the Holy Spirit in one's personal life, in the family, in the society and in the Church. Fr. James began the program by speaking about the ignorance about the Holy Spirit among today's Catholics like the baptised believers in Ephesus who had not even heard of Him when St. Paul started evangelising them ( Act 19:1-7) Many conversions, healing and liberation were reported.On the last day, there was really an atmosphere of Pentecost of waiting upon the Holy Spirit with Blessed Virgin Mary& the apostles like in Jerusalem and a great jubilation& celebration especially after praying over each participant by laying hands for the infilling of the Spirit! The program was organised by Franz & Petra Dannler with a spirit-filled team. The music team came from Graz & Vienna under the guidance of Fr. Florian. Although the majority of the participants were Germans, there were Austrians, Swiss, French, Spanish, Portuguese, Croatians, Polish, Slovenians, Czechs, Irish, English, Philipeens, Indians, Africans, South Americans etc: Here are some photos& videos

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
 Video7
Video8
Video9
Video10
.
Birmingham , United Kingdom. May 10 -13. 2017
Fr. James conducted a charismatic retreat for about 400 people from 10th to 12th May and a large second Saturday program for more than 4000 people on 13th at " Bethel Convention centre, Birmingham, UK. He came to England to preach after long gap of 15 years! It is after very long long time that he had the chance to conduct a retreat in English only; as his retreats usually are translated into other languages in all other places in Europe. He gave  powerful anointed talks on the theme "New life in Christ" that moved the hearts of those who attended the program. On the second day of the retreat, there was the sharing of Gaby about her charismatic experiences.There were many testimonies of healing, liberation and conversions. Although the crowd was represented by people from various nationalities and cultures of the world, the majority were from Kerala, India. All liked his preaching so much that the organisers decided to have his retreat again this year itself in the month of August. Mrs Thankamma, Fr. James' own sister and her husband Mr. Georgekutty had also come all the way from India to be with their brother who is on wheel chair and to attend the program. It was organised by the new evangelisation team of ' Sehion Ministries' led by Fr. Soji Olickal of the diocese of Palghat, Kerala, India. He and his team cater great and powerful  ministries of evangelisation all over the world for various categories of people like the children, youth, married couples, singles, priests etc. Here are some photos and videos of Fr. James' program at Bethel Convention Centre

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9
Video10
Video11
 
.
Brest , France. April 29th - May 1st. 2017
From 29th April to 1st of May, Fr. James preached a charismatic retreat at ' Eglise Saint Laurent de Lambezellec' in Brest-France by the invitation of Bishop Mgr Laurent DOGNIN. It was organised by Maryvonne Lavalloir & Patricia Brassart Paulhiac in the Catholic association' Fontaine D'Eau Vive', under the able guidance of the Parish Priest Jean Baptiste GLESS and other volunteers.There were several priests to hear confessions on all days and to concelebrate the Holy Mass. Fr. James preached on the subject " Reconciliation" based on 2Cor 5:20. Sr. Gaby Landauro gave her testimony of life with emphasis on consecration. All the talks and prayers were beautifully translated by Vincent Maduraud. On the second day, Sunday, the Parish priest Fr. Jean Baptiste GLESS  presided the concelebration of the mass and preached. On the last day, on  the feast St. Joseph the worker, Fr. James wanted Fr. Jean Charles to preside the mass as his vocation to priesthood was inspired by him in one of his retreats.  Maryvonne also shared her testimony about her conversion and new life in her retreat with him at Lourdes and  how she started organising his retreats in various parts of France. Two married couples and single woman consecrated their lives for holiness in Charis Marian Covenant Community. Many people shared  testimonies of conversion, healing and new life. Fr. James prayed over each participant of the retreat.Here are some photos and videos:

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
.

Altötting , Germany. 21st to 23rd April. 2017
Fr. James Manjackal and team conducted a charismatic retreat from 21st to 23rd April in 'Kulture & Kongress Forum' at Altötting, in the diocese of Passau, Germany. The hall was only a few meters away from the "Grace Chapel (Gnaden Kappelle) of the famous "Black Madonna" of Altötting. About 1000 people gathered in the hall to hear the Word of God and to obtain new life in Christ through the Holy Spirit and to celebrate the feast of the Divine Mercy. The people wished Fr. James a belated birthday with a cake! It was an inner healing retreat on the theme Is 53:4-5. The talks  and testimonies of Fr. James, and Richie were very deep, enlightening and spirit filling to help each one to find his interiority.The inner healing prayer on the second day was very long and very special. On 23rd, the last day was the 44th anniversary of his priestly ordination. In the morning Fr. James prayed over all participants by laying hands on each one. After the homily on God's mercy & St. Thomas at the mass, Fr. James baptised Mr. Jörg Ebert in his forties. It was a very touching ceremony for all the participants. After the mass he blessed the religious articles and blessed the people with the relics of St. John Paul II and St. Faustina and prayed for indulgence. Many gave testimonies of healing, liberation and new life. It was organised mainly by Markus Huber and Angelika Nepolitano & family. Here are some photos and videos:

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
.


Stargard. Poland. March 10 -12. 2017
 From March 10th to 12th Fr. James preached  a charismatic retreat to a group above 1000 that gathered at ' Mlodziezowy Osrodek Spotowy' in Stargard, Poland.The people were very enthusiastic to listen to Gods words on ' Repentance and Gods Kingdom' that was preached, and to sing praises of God and to receive conversion, renewal, healing, liberation etc.On the second day Gaby Landauro shared her life- testimony for about one hour that enlightened the faith of the people.All the talks and prayers were translated  by a new translator Kamila Janczyk.On the last day Fr. James prayed over each participant. Many physical healing and conversions were reported. People were very happy to listen to Fr. James of his many testimonies of the experiences  of the Holy Spirit. It was clear for the people that they should  always be led by the Holy Spirit  Who is the constant companion in the life of a Christian. On the last day of the retreat, having obtained inner healing ,liberation, infilling of the Holy Spirit and the consequent renewal of Christian life, all began to pray &sing jubilantly in tongues! Here are some photos and videos.

 Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
.


Weingut Stefanshof - Burgeland. Austria. February 10 -12. 2017
The first charismatic  retreat of 2017 by Fr. James Manjackal  was at Burgenland, Austria! It was conducted from 10th to 12th February in Weingut Stefanshof that belongs to Mr. Joseph and Irmgard Gröss at Mönchhof. It is after a very long time that he preaches the Gospel in this area of Austria. Still people there remembers him and love him- that is why over 600 people came to the retreat that was announced just before one month! It was mainly organized by Fr. Florian Parth,  deacon Kurt & Silvie, Dörfler from Vienna with the support of deacon Erwin Lang and his wife Ottilie & Johanna Klein. Fr. James and Dr. Richie preached on the theme " Come to me all who labour and burdened" ( Mt 11:28) All the talks were quite different and unique compared to the talks in other retreats; they were very challenging for the signs of the time. All the talks and prayers of Fr. James were translated by Dr. Richie. There were many priests to hear confessions and to concelebrate the mass. Always the presence of many priests bring abundant blessings for the retreat. The music team was led by Beata from Graz. On the last day of the retreat Fr. James prayed over each participant for the infilling of the holy Spirit. After the last mass on Sunday, the religious articles and photos were prayed over and the exorcised holy water was sprinkled on them. Then, Dr. Richie took the initiative to make the priests and people to pray over Fr. James- his powerful prayer was really inspiring. Gaby and the Hubner's family were there to support him for everything. The people liked the retreat very much; hence Mr.Jospeh Gröss and Irmgard who were the pillars behind this retreat, have invited him for two retreats in Burgenland for  the coming year 2018! Here are some photos and videos:

 Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
.

Bruxells-Belgium - Baptism of  Isabella. February. 4th. 2017
On 4th February Fr. James baptized his grand niece, who is named Isabella, at St. Nicholas Church, Brussels. His nephew, younger brother's son, Jovin is working for 'infosis', in Brussels since last 6 months. Mrs Gaby & her son Dr. Ricardo Fabres were the god-parents. Besides Fr. James there were other five priests to concelebrate the holy Mass and to witness the Christening ceremony. Fr. James was able to stand and conduct most parts of the mass and rituals of baptism, praise the Lord! Alleluia! Here are some photos& videos:

 Photos

.
Video1
Video2
Video3
Video4
.

Go to the previous page