Photos and reports of the preaching ministry of Fr. James
in the year 2017

Ostroleka, Poland. July 5 - 7. 2017
Fr. James preached a charismatic retreat at Ostroleka, Poland from 5th to 7th to a crowd of 1200 people at " Hala Arkadiusza Golasia" with the invitation of Bishop Rt. Rev Dr. Janusz Stepnowski DD. It is for the 5th time that he is preaching there. The subject was " New life in Christ"( 2Cor 5:17) Although all the 3 days were working days, the people came and  were enthusiastic and thirsting for the word of God and the Holy Spirit. Fr.James gave powerful talks on love &mercy of God, sin& repentance, healing& new life, power of the Holy Spirit and an authentic Christian life led by the Spirit. On the first day in the afternoon, Fr. Bijil Chakiath gave one talk on healing. He is in Europe for 40 days to see the Holy Places and to experience the  retreats of Fr. James . All the talks, prayers were translated by Thomas from Torun. On the second day evening Fr. James prayed over each participant by laying hands on them from his wheel chair. There were many testimonies of healing, liberation, experience of the Holy Spirit, new life etc. On the last day The Auxiliary Bishop of the diocese Rt Rev Dr. Tadeusz Bromakowski presided the mass and preached. The retreat was organised by a couple who had attended many retreats of Fr. James- Grzegorz & Beata. It was well organised with the help of  more than 50 volunteers with the spiritual guidance of the Parish Priest Ks.Wieslaw Bialczak. Gaby Landauro, Ala,Wiola, Christoph, Javier López from Spain, Bartek& Anna from Warsaw were working in the team with Fr.James. Here are some photos and videos and panoramics.

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video1 YouTube
Video2 YouTube
Video3 YouTube
Video4 YouTube
Video5 YouTube
Video6 YouTube
Video7 YouTube
Video8 YouTube
Video9 YouTube
Video10 YouTube
Video11 YouTube
Video12 YouTube
Video13 YouTube
 
.


 
Published in Nasz DziennikJune 22th 2017 

Nauczajmy bez kompromisów


Ojciec Manjackal wskazuje, że zadaniem Polski Jest odnowienie chrześcijaństwa w Europie

Czwartek, 22 czerwca 2017

Nauczajmy bez kompromisów
Wyjątkowy wywiad z o. Ja- mesem Manjackalem o du- chowych zagrożeniach i po- trzebie ewangelizacji. Kapłan wskazuje, że Papież powinien wyraźnie powiedzieć Kościołowi, by głosił Słowo Boże muzułmanom. Nie mo- żemy się bać. Dzięki posłudze o. Manjackala ochrzczonych zostało już ponad 9 tys. muzułmanów. 

- Hinduizm, z którego wywodzi się joga, jest równie niebezpieczny jak islam 
- Jesteście katolickim krajem, macie katolickie szkoły, parafie, więc księża powinni uświadamiać ludzi, by byli za życiem i przeciwko aborcji

ROZMOWA 
 z o. Jamesem Manjackalem MSFS

Głosi Ojciec rekolekcje na terenie Europy. Jaka jest duchowa kondycja Starego Kontynentu?
– Z przykrością stwierdzam, że Europa traci chrześcijaństwo i wartości dane nam przez Jezusa w Ewangelii. Jestem szczęśliwy, widząc kraje takie jak Polska albo Węgry, które naprawdę trzymają się Ewangelii, ale z tego tytułu ponoszą konsekwencje ze strony Unii Europej- skiej. Moje serce się smuci, kiedy widzę, jak islam – w przeciwieństwie do chrze- ścijaństwa – rozrasta się w Europie. Myślę ze smutkiem o przyszłości Europy. Tylko przez głoszenie Europejczykom z mocą Słowa Bożego, Ewangelii Europa może powrócić do Jezusa.

Stwierdził Ojciec, że to właśnie zadaniem Polski jest odnowienie chrześcijaństwa w Europie. Jak mamy to zrobić?
– To, co się wydarzyło do tej pory w Polsce, jest bardzo dobre, np. macie rząd katolicki, który wierzy w życie chrześcijańskie. Niedawno Polska zos- tała poddana królowaniu Jezusa, to jest coś wspaniałego.
Widzę, że jest dużo ludzi świadomie żyjących dobrym katolickim życiem, to jest wspaniałe. Jest też druga, ciemna strona – wiele osób jest przeciwnych chrześcijańskiemu życiu, solidaryzują się one z Unią Europejską, która nie realizuje już wizji chrześcijańskiej. Po- mimo tego Polska jest dobrym przy- kładem dla innych europejskich krajów. Modlę się, aby Polska wzrastała w tej roli i myślę, że mimo iż jest małym krajem, można liczyć, że tak się stanie. Kiedy nauczam w Niemczech, kiedy nauczam we Francji, tam wszyscy za- chwycają się Polską, mówią: „Polska jest wspaniała, Polska jest katolicka. Nasz kraj powinien być taki jak Polska”. To jest w świadomości Niemców, Fran- cuzów, ale nie tamtych rządów. Dzięki Bogu w Polsce macie dobry rząd, dla- tego modlę się za rządy we wszystkich krajach, aby respektowały Boże prawo i miały poczucie obecności Boga.

Polski rząd cały czas nie chce wprowa- dzić ustawy chroniącej każde ludzkie życie odpoczęcia. Codziennie zabijanych jest kilkoro dzieci w łonach mam.
– Jesteście katolickim krajem, macie katolickie szkoły, parafie, więc księża powinni uświadamiać ludzi, by byli za życiem i przeciwko aborcji. Edukacja musi być przeprowadzona przez Ko- ściół. Księża kaznodzieje powinni więcej o tym mówić. Ludzie są nieświadomi.

W Polsce jednocześnie widać, że rodzi się więcej dzieci. Podczas po- przednich pobytów Ojca w Polsce mówił Ojciec, że nad Polską będą latały bociany.
– Modlę się, by aborcja była zupełnie ukrócona. Więcej dzieci się rodzi dzięki głoszeniu Słowa Bożego. Księża i księża biskupi stąd, z Afryki czy Indii powinni cały czas nauczać. Potrzebujemy więcej edukacji. Ludzie, którzy zabijają dzieci poczęte, nie wiedzą często, że to jest grzech. W Niemczech, we Francji, we Włoszech aborcja jest normą. Musimy mówić, że to jest grzech – zabijasz dziecko w łonie.

Czy mamy w tej kwestii nauczać Europę?
– Tak, ale problemem jest to, że nie możemy nauczać o tym w innych krajach. Nie mam tam wolności, by głosić prawdę o aborcji. W Hiszpanii albo w Niemczech nie możemy nauczać przeciwko aborcji, tak jak możemy to robić w Polsce. Takie jest prawo w tych krajach. Obowiązują tam ustawy sankcjonujące aborcję, w takiej sytuacji nauczalibyśmy przeciwko rządowi. Prywatnie mogę mówić prawdę, ale nie publicznie. W Polsce nie ma ta- kich zakazów. Podobnie jest z potępia- niem homoseksualizmu – nie mogę o tym mówić publicznie w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech.

Tymczasem unijni politycy przekonują nas, że w Europie każdy jest wolny i panuje powszechna tolerancja.
– Nie, Europa nie jest wolna. Kiedy byłem w Hiszpanii, biskup powiedział mi: „Ojcze, nie mów o homoseksualiz- mie, nie mów przeciw aborcji”. Dzięki Bogu wy macie wolność w tym nau- czaniu, ale jesteście oszukiwani, że w Europie panuje wolność.

Ostatnie rekolekcje głosił Ojciec w Warszawie pod hasłem „Bądźcie do- brej myśli”. Jak pozostać dobrej myśli, skoro tyle zła wokół?
– Życie chrześcijańskie to walka, jes- teśmy na polu bitwy pomiędzy pożą- dliwościami ciała i duchem. Na całym świecie wszyscy, którzy wierzą w Chrys- tusa, doświadczają tej walki. Pomocą jest tutaj Duch Święty. On jest mocą, dlatego potrzebujemy odnowy życia chrześcijańskiego przez Ducha Świę- tego. Zło będzie zawsze, ale musimy z nim walczyć. Nasze ostateczne zwycię- stwo będzie w Niebie. Tutaj musimy walczyć, modląc się, chodząc na Msze św., przyjmując sakramenty.

Papież Jan Paweł II modlił się o zstąpienie na Polskę Ducha Świętego. To nastąpiło?
– Tak, widzimy wśród młodzieży po- wstające grupy modlitewne, także te charyzmatyczne. Duch Święty się tu przechadza, widzę zmiany w Polsce.

Wielu katolików w Polsce praktykuje jogę, twierdząc, że to tylko ćwiczenia. Mówią, że nie łączą ich z medytacją i nie widzą zagrożeń. Co Ojciec by im powiedział?
– Pisałem o tym na mojej stronie in- ternetowej, w wywiadach i kilku książ- kach. Na ten temat także trzeba eduko- wać. Na całym świecie istnieją dwie siły przeciwstawiające się Kościołowi kato- lickiemu: jedna to islam, druga to hin- duizm, który pochodzi z Indii, Tybetu i Chin. Siła islamu jest związana z pro- rokiem Mahometem i ich bogiem Alla- hem. Ale bardziej niebezpieczna jest siła hinduizmu, z którym wiąże się ezo- teryka i New Age, stąd pochodzi joga, medytacja transcendentalna, symbolizm. We wszystkim tym nie ma Ducha Świętego. Zły duch czyni wszystko, by odciągnąć ludzi od Boga, to się dzieje za przyczyną jogi, symbolizmu, medytacji transcendentalnej, wszystkich wschod- nich metod leczenia, terapii alterna- tywnych. Wszystkie te praktyki wciągają ludzi. Widzę to w Polsce, widzę to w Europie. Ludzie stosują także homeo- patię. Wszyscy, którzy to praktykują, odchodzą od Kościoła, tracą wiarę, choć mogą być uzdrowieni, a nawet sami uzdrawiać. Jestem z Indii, widzę to i dlatego mówię: „My, katolicy w In- diach musimy walczyć z tym, bo to jest robota diabła”. Wielu Europejczyków jedzie do Indii, gdzie w świątyniach ku- pują statuetki hinduskich bożków, sta- wiają je w domu, uprawiają medytację, modlą się, a my mamy przecież piękną tradycję medytacji w Kościele katolickim, którą warto poznać i praktykować.

A co z tatuażami? Jakie są tego duchowe skutki dla osób, które się temu poddają?
– Zarówno tatuaże, jak i tzw. piercing (m.in. kolczykowanie pępków, brwi) blokują nas na Boże błogosławieństwo. Biblia w Księdze Kapłańskiej wyraźnie wskazuje w rozdziale 19, wersie 28:
„Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan!”. Jeśli więc postępujemy przeciwko Bożemu Słowu, nie możemy się spo- dziewać Bożego błogosławieństwa.

Co powinni zrobić ludzie, którzy posi- adają tatuaż?
– Usunąć go najpierw z serca, a potem iść do lekarza. Ludzie tatuują się, aby mieć szczęście i błogosławieństwo. Myślą, że jeśli będą mieli tatuaż, nie zachorują, będą mieli powodzenie i ochronę.
Wiele przesądów kryje się za tatuażem, trzeba za wiarę w nie przeprosić Boga, prosić Go o wybaczenie. Spotkałem się z wieloma przypadkami, kiedy po usu- nięciu tatuażu ludzie odzyskiwali zdrowie, rodziły im się dzieci. Na przykład w Hamburgu w Niemczech była para, która przez 10 lat nie mogła mieć dzieci. Za- pytałem, czy mają tatuaże na swoich ciałach. Oboje mieli. Nie widziałem tego, ale Duch Święty mi powiedział. – Ojcze, co mamy zrobić? – pytali. Najpierw usuńcie tatuaże ze swego serca, idźcie do spowiedzi, potem idźcie do lekarza. Niestety, lekarz nie był w stanie usunąć tego tatuażu, ale ci ludzie duchowo się go wyrzekli i oddali na spowiedzi. Teraz ta para ma dwoje dzieci, o czym piszę w jednej ze swoich książek. Jeśli nie trak- tujemy Słowa Bożego poważnie, jak Bóg może nam błogosławić?

Bóg czyni wiele cudów, ale potrzeba naszej wiary. Jak ją wzniecić?
– Wiara to błogosławieństwo, dar od Boga, ale wiara przychodzi z nauczania. Święty Jan Paweł II mówił, że jeśli nie uwierzysz, że Jezus Chrystus jest Panem, nie będziesz ocalony. Skąd ludzie wie- dzą, że Jezus jest Królem? Poprzez nauczanie. Jak czytamy w Liście do Rzymian (10,15): „Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują Dobrą Nowinę”.

Jak ewangelizować dziś?
– Jest wiele sposobów, np. organizo- wać rekolekcje, zakładać grupy modli- tewne pod opieką kapłana, poznawać katechizm i nauczanie Kościoła, głosić Słowo Boże w kościołach czy szkołach. Macie wiele katolickich szkół.

A jak ewangelizować tych, którzy są daleko od Kościoła?
– Ewangelizacja to ciężka praca. Dwa miesiące temu przyszła do mnie para z prośbą o modlitwę o uzdrowienie ciężko chorego dziecka. Podczas modlitwy Duch Święty podpowiedział mi, że męż- czyzna nie jest ochrzczony. Ojciec dziecka był biznesmenem muzułmaninem, nie wierzył w Jezusa Chrystusa. Matka była Polką, katoliczką z Warszawy. Powie- działem, że to jest przyczyna problemu z dzieckiem. Spytałem, dlaczego nie na- wrócą się na chrześcijaństwo. „Uwierzcie w Jezusa Chrystusa! Nie mogę modlić się nad waszym dzieckiem o uzdrowienie, bo ja nie uzdrawiam, przykro mi. Jezus uzdrawia, wy jesteście żoną i mężem, musicie być jednością. Teraz nią nie jes- teście, wszystko was łączy, ale nie jesteście jednym w Sercu – Jezusie Chrystusie”
– powiedziałem. Mężczyzna zapłakał, trzymał mnie za rękę i powiedział: „Ojcze Jamesie, więc zostanę katoli- kiem”. Poszedł do księdza, przeczytał katechizm, zaczął czytać Biblię, tydzień temu został katolikiem. To się nazywa ewangelizacja. Musimy z siłą pouczać, bez lęku. Wiem, że niektórzy mówią:
„Wszystko będzie dobrze, OK, idź w pokoju”. Nigdy tego nie robię, nie idę na kompromisy. Ludzie nie mają wiary w Jezusa Chrystusa, nie przystępują do sakramentów, a przychodzą i mówią:
„Ojcze, mam raka. Proszę, pomódl się za mnie”. Mówię im: „Idź do spowiedzi i wtedy wróć do mnie”. To jest droga ewangelizacji. Jeśli będziecie chodzić na kompromisy i mówić: „Wszystko bę- dzie dobrze, modlę się za Ciebie, Bóg Ci pobłogosławi”, to nie będzie to ewan- gelizacja. W moim nauczaniu silnie kładę nacisk na problem grzechu, nie tylko na uzdrowienie. Tłumaczę, że jeśli chcesz uzdrowienia, idź do Jezusa, który jest uzdrowicielem, zmień swoje życie. Widzę nieświadomość i ignorancję ludz- ką. Ludzie nie znają Jezusa i Ducha Świętego, nie wiedzą, jaka jest moc Ko- ścioła. Wielu Polaków dawało mi świa- dectwa: „Ojcze, nie znałem mocy Ducha Świętego, nie wiedziałem, że Jezus jest tak blisko mnie”.

Ludzie zaczynają się często modlić w trudnej sytuacji, byrozwiązaćproblemy?
– Ale Jezus nie jest rozwiązaniem problemu. O nie. To jest nasz Bóg.

Jaka jest przyszłość człowieka bez relacji z Bogiem?
– Z punktu widzenia osoby wierzącej w Jezusa Chrystusa nie ma zbawienia dla takiego człowieka. Jak mówi Biblia (Mk 16,16): „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwie- rzy, będzie potępiony”. Święty Jan wy- raźnie mówi w swojej Ewangelii: posia- danie Jezusa jest życiem w Niebie.
Jako chrześcijanin, ksiądz katolicki wierzę, że nieochrzczeni ludzie nie mają relacji z Jezusem i nie pójdą do Nieba. Ale ja widzę też Boskie Miłosierdzie, w którego okazywaniu Bóg jest wolny wo- bec każdego, nawet wobec tych, którzy nie mają relacji z Nim, np. z powodu nieznajomości Boga lub z powodu wy- znawania innej religii. Bóg może ocalić takie osoby, my nie możemy ograniczać Bożego Miłosierdzia, które jest nie-

Dlaczego Ojciec zaczął w ogóle ewan- gelizować?
– Jako kapłan byłem profesorem w seminarium na uniwersytecie. Nigdy nie myślałem o głoszeniu Słowa Bożego, byłem nieśmiały. Jeden człowiek po- modlił się za mnie do Ducha Świętego i zostałem uwolniony od ducha strachu i lęku i przez tego człowieka Bóg po- wiedział mi, że mam iść i nauczać. Bałem się i odmawiałem, miałem dobrą pracę, samochód, mieszkanie, wszystko, czego chciałem.
Dwukrotnie powiedziałem: „Boże, nie”. Za trzecim razem usłyszałem:
„Idź” i zgodziłem się. Bóg namaścił ten czas nauczania. W Europie, kiedy modlę się, widzę Jezusa Chrystusa na krzyżu, który mówi: „Pragnę”, tzn. prag- nie dusz. Te słowa słyszę w swoim sercu, czuję nieustannie potrzebę zaspokojenia pragnienia Jezusa Chrystusa, by napoić Jezusa przez ocalenie dusz ludzkich.

Wiemy, że nawraca Ojciec także muzułmanów.
– Papież powinien wyraźnie powiedzieć Kościołowi, by głosił Słowo Boże mu- zułmanom. By nauczał, kim jest Jezus i Kościół. W Kościele jest strach. Dlaczego mamy się bać? W historii Kościoła nigdy dostatecznie nie głosiliśmy Słowa mu- zułmanom. Musimy otworzyć Biblię i mówić im, kim jest Jezus. Uczyliśmy hindusów, buddystów, którzy mają wielu bogów. Hindusów z powodu tych bogów trudno nawrócić, to upadłe anioły, a islam to religia ignorancji, niewiedzy. W Koranie jest mowa o Jezusie i Maryi, to jest przeniesione z naszej Biblii. Islam bazuje na chrześcijaństwie. To jest fał- szywa religia i trzeba to uświadomić muzułmanom.

Ilu muzułmanów Ojciec nawrócił?
– 9 tys. 280 zostało ochrzczonych i stało się prawdziwymi chrześcijanami. Teraz lekarze mi nie pozwalają wyjeż- dżać i dalej głosić Słowo Arabom.

Widzi Ojciec owoce rekolekcji, które prowadzi w Polsce?
– Jestem po raz siedemdziesiąty czwar- ty w Polsce, znam Polaków, większość miast i miejsc. Widzę owoce rekolekcji, wiele osób przystępuje po latach do spowiedzi, wraca do prawdziwej wiary i do Kościoła. Niektórzy ludzie po reko- lekcjach zaczęli codziennie uczestniczyć we Mszy św., zaczynają się sami modlić. Bóg rozwiązywał po rekolekcjach pro- blemy rodzin, w których między mał- żonkami były problemy, wątpili w siebie, walczyli z sobą, był problem alkoholowy. Jak wiecie, prowadzę kierownictwo du- chowe, ludzie przesyłają mi listy, piszą e-maile, dzwonią, to wszystko jest częścią mojego duszpasterstwa, stąd wiem o owocach rekolekcji.

Dziękuję za rozmowę.

Karolina Goździewska
tłum. Agnieszka Wąsowska
.

Varsaw, Poland. June 15 - 18. 2017
From June 15th to 18th Fr. James Manjackal & team preached a charismatic retreat for about 3000 people in "Centrum Targowo Kongresowe" at Warsaw Poland. On 15th morning, before the starting of the retreat, Fr. James participated the Eucharistic procession and preached in the parish of St. Stanislaw with the invitation of Fr. Marek Uzdowski as it was the feast of  'Corpus Christi'. The retreat began in the hall at 15.00 with the chaplet of the Divine Mercy on the theme ' Jesus took our infirmities and illness on His body ; and by his stripes we are being healed' based on Isaiah 53:4-5. On all days Fr. James and Dr. Richie preached on the theme with uncompromising conviction that transformed everyone to a new life in Christ through the anointing of the Holy Spirit.On second day, Fr.Bijil Chakiath MSFS who came from Charis Bhavan retreat centre( founded by Fr. James in 1989)  too preached to the appreciation& applause of all. He was sent by his provincial to have some experiences of preaching with Fr. James. During the break times Fr. James prayed over many sick people from his wheel chair, and on the last day he prayed over each and everyone by laying hands. On all days He himself presided over the concelebrated mass in Polish. On the last day, Sunday, Fr. Marek Serafin, the spiritual animator of the organising team was the chief celebrant. The whole program was well organised  by a couple Barthlomiej Wesolowski ( Bartek)& Anna Daczkowska Wesolowska ( Ania) with the help of some 50 able volunteers.On the last day hundreds queued up for giving testimonies of healing, liberation, and experience of New Life in Christ through the Holy Spirit. Here are some photos and videos:

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9 Video10
Video11
Video12
Video13
Video14 YouTube
Video15 YouTube
Video16 YouTube
Video17
Video18
Video19
Video20 YouTube
Video21 YouTube
.
Published in Nasz DziennikJune 19h 2017


.Idźcie głosić nadzieję 

z

karolina Goździewska

Jeśli Kościół ma być święty, to my musimy być święci. To wy jesteście Kościołem. Módlcie się więcej do Ducha Świętego, który jest obecny we wszystkich sakramentach, a będzie was prowadził – mówił na zakończenie czterodniowych rekolekcji o. James Manjackal, salezjanin.

Podczas niedzielnej homilii podkreślił on, że w życiu duchowym podobnie, jeśli cokolwiek ma wzrastać, potrzebuje pożywienia. Do wzrostu duchowego także potrzebne są nam witaminy i multiwitaminy. Jako kierownik duchowy zalecił cały zestaw duchowych rad. Po pierwsze: by codziennie pamiętać o modlitwie osobistej. – Chodzi o to, by wejść do sanktuarium serca i tam spotkać się z Trójcą Świętą, i mówić o wszystkim, co się dzieje w twoim życiu, planach, potrzebach, troskach. Módl się o napełnienie Duchem Świętym, by rozkochać się w Jezusie. Rozmawiaj z Jezusem jak  z  przyjacielem  –  prosił o. James.

Drugim zaleceniem była codzienna Eucharystia. Podkreślał, że każdy z nas, jeśli czegoś bardzo chce, znajdzie na to czas. – Jeżeli będziecie spożywać Ciało Jezusa Chrystusa, to będziecie jedno z Nim. Jeśli macie problemy, to wszystko ofiarujcie Panu. Módlcie się za swoje parafie, swoich kapłanów, za Polskę. W ten sposób będzie wzrastać w Chrystusie – zachęcał rekolekcjonista. 

Jako trzeci element wspierający nasz wzrost kapłan wymienił modlitwę rodzinną, by wszyscy wspólnie odmówili, np. wieczorem, Różaniec czy tak bliską Polakom Koronkę do Bożego Miłosierdzia. – Korzeniem problemów rodzinnych jest brak modlitwy rodzinnej – wyjaśniał rekolekcjonista. Prosił też, byśmy do naszych domów przez Różaniec zaprosili Maryję, która była żoną, matką, wdową znającą każdy problem rodziny i dziś zaradzi w naszych rodzinach, podobnie jak w Kanie Galilejskiej.

Czwartą radą duchową o. Jamesa było czytanie codziennie Słowa Bożego, ponieważ nieznajomość Biblii jest nieznajomością Chrystusa. A tylko przez poznanie Boga możemy Go prawdziwie kochać.

Ostatnią, piątą radą z serii duchowych multiwitamin, jaką pozostawił rekolekcjonista, był udział w spotkaniach wspólnoty modlitewnej, najlepiej charyzmatycznej, by uwielbiać Boga.

– Jeśli nie macie wspólnoty, to ją załóżcie, instrukcja jest w mojej książce „Modlitwa czyni cuda”. Ważne, by waszym opiekunem był kapłan katolicki – podkreślał o. James. Ponadto, jak mówił, w życiu duchowym jest wiele witamin, które też warto zażywać, choćby raz w tygodniu pościć. – Jest to dobre dla ducha i ciała. Możemy zobaczyć, jak czują się ludzie, których nie stać na jedzenie – mówił rekolekcjonista.

Zachęcał też, byśmy dzielili się z biednymi, a nasz dobry uczynek ofiarowali za zmarłych. Kapłan tłumaczył, że gdy pomagamy innym, tak naprawdę pomagamy samemu Jezusowi. Uczulał też, byśmy starali się prowadzić racjonalne życie, nie dbać o luksusy, nie wydawać pieniędzy na zbędne rzeczy.

Nieobca powinna nam być też  nasza  rodzima  parafia.
– Może moglibyście poprowadzić np. Drogę Krzyżową. Przez takie działanie społeczność parafii będzie wzrastać – mówił
o. James. Na koniec prosił, byśmy pełnili wolę Bożą, czyli troszczyli się o naszą świętość.

Homilia zakończyła się osobistą modlitwą i podjęciem przez uczestników decyzji konkretnych kroków, by duchowo wzrastać. – Panie Jezu, pozwól mi podejmować mocne decyzje i wzrastać w Chrystusie przez Ducha Świętego. Pan nie wspiera tych, którzy nie podejmują decyzji. Nie mów sobie: to niemożliwe. Każdy, kto tak mówi, należy do złego. Podejmij decyzję, a Pan będzie ci błogosławił
– modlił się o. James.

Na zakończenie rekolekcji o. James Manjackal otrzymał wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady, podpisany przez wolontariuszy posługujących podczas rekolekcji.

Rekolekcje odbywające się pod hasłem „Bądź dobrej myśli” zakończyły się posłaniem:
„Idźcie głosić nadzieję Jezusa Chrystusa, której tak bardzo światu dziś brakuje”. Słowa te wypowiedział ks. Marek Serafin, proboszcz parafii Matki Bożej Dobrej Rady, która była organizatorem rekolekcji. 

.
.
Published in Nasz DziennikJune 17th 2017 

Polska nawróci Europę 


Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/183927,polska-nawroci-europe.html

Polska nawróci Europę 
Sobota, 17 czerwca 2017 (02:32) 

Duch zeświecczenia i materializmu zabija Europę. Polska, choć jest niewielka, przyprowadzi Europę do Chrystusa, ale tylko przyzywając mocy Krwi Chrystusa. Podkreślił to wczoraj misjonarz o. James Manjackal podczas drugiego dnia rekolekcji odbywających się w Warszawie pod hasłem „Bądźcie dobrej myśli”. 

 – Odniesiecie zwycięstwo, jeśli będziecie wierni Chrystusowi. On przelał za nas Krew, byśmy zostali okryci Bożą łaską. Tylko przez Krew Chrystusa przychodzi przebaczenie, a bliskość z Jezusem mamy przez Jego krzyż 
– podkreślał o. Manjackal. – Robiąc cokolwiek, wierz, że moc Chrystusa jest dostępna tam, gdzie jesteś. Wzywaj Chrystusa, by Jego Krew chroniła cię przed złem, by otrzymywać uwolnienie i uzdrowienie w Chrystusie – dodawał salezjanin. 

Rekolekcjonista prosił, aby czytać o męce Pana Jezusa, a także śledzić losy prześladowanych chrześcijan na świecie, którzy mają odwagę oddawać życie za Chrystusa. Przypomniał też, że z rąk Państwa Islamskiego zginął jego duchowy syn Józef. Był Niemcem, który nawrócił się po spotkaniu o. Jamesa w Indiach, gdzie wcześniej praktykował hinduizm. Później pomagał ojcu ewangelizować muzułmanów. Kilka tysięcy z nich przyjęło chrzest. 

– ISIS Józefowi odcięło ręce, a gdy nie chciał wyrzec się Jezusa, także nogi. Gdy cały czas pozostał wierny Jezusowi 
– język, a na końcu głowę – mówił o. James. – Skąd on miał moc? Z Krwi, którą Jezus za nas oddał – podkreślał. 

Podczas katechezy pokazał też sytuacje, kiedy Jezus oddawał za nas Krew. Zaznaczył, że czyni to także dziś podczas każdej Eucharystii, które sprawowane są nieustannie na wszystkich ołtarzach na świecie. 

Ojciec podkreślał, że Jezus przelał za nas Krew, by przywrócić nam świętość w każdym obszarze naszego życia, m.in. w naszej seksualności, z którą wielu z nas ma problemy. – Proś: „Panie, daj mi łaskę, bym w świętości przeżywał moją seksualność”. Przyzywajcie mocy Krwi Chrystusa. Obiecuję, że jeżeli będziecie się modlić, uzyskacie łaski, a dzięki dobremu wykorzystaniu seksualności mąż i żona stają się współtwórcami życia – wskazywał rekolekcjonista. Dodał, że jeśli małżonkowie niemogący mieć dzieci uwierzą w moc Krwi płynącej z Chrystusa, to Pan Bóg da potomstwo. 

– Gdy czujesz się słaby, za każdym razem wzywaj mocy Krwi, ona czeka na ciebie – wzywał o Manjackal. A w sytuacji, gdy przychodzą cierpienia i trudno iść za Jezusem, warto przypomnieć sobie słowa Ewangelii: „Niech ten, kto chce iść za mną, weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje”, a także słowa „Bądź wola Twoja” z modlitwy „Ojcze nasz”. – Jezus wybierał posłuszeństwo, przez posłuszeństwo kochamy. Kochać Boga to zachowywać Jego przykazania, a po każdym upadku podnosić się, obmywając w Jego Krwi w sakramencie pokuty – podkreślił rekolekcjonista. 

– Ojciec James przypomniał mi o modlitwie, która jest bardzo skuteczna – wyznaje Julia Iwanowa z Mołdawii. Jak mówi, to życiowe problemy przyprowadziły ją do Pana Boga. – Zanurzanie wszystkiego we Krwi Jezusa to klucz do wolności. Jeżeli wpadam w smutek, mam myśli destrukcyjne, że jestem do niczego, to zanurzam we Krwi Jezusa lęki, które mnie ogarniają – mówi Julia, która po studiach została w Polsce i nawróciła się do Pana Boga. 

Rekolekcje potrwają do niedzieli, codziennie można jeszcze dołączyć (CENTRUM MT POLSKA – Warszawa, ul. Marsa 56C). W niedzielę o. Manjackal poświęci dewocjonalia, a także sól, oliwę i wodę, które po błogosławieństwie kapłana staną się sakramentaliami, przez które działa łaska Boża.

.
Published in Nasz DziennikJune 14th 2017


.
Bóg czyni cuda

z Martą Przewor, wolontariuszką na rekolekcjach  z o. Jamesem Manjackalem
Photo ROZMOWA /

W Warszawie w dniach 15-18 czerwcaodbędąsięrekolekcje, które poprowadzi znany misjonarz o. James Manjackal. Czym dla Pani jest udział w tym wydarzeniu?
– Już po raz siódmy jestem wolontariuszką na rekolekcjach z o. Jamesem. Każdorazowo jest to dla mnie wielkie przeżycie. Gdy szłam na pierwsze rekolekcje, zastanawiałam się, co ja będę robić przez cztery dni. To był błogosławiony czas, tak wiele się wydarzyło dobra. Pamiętam doskonale słowa
o. Jamesa, jak powiedział: zobaczycie, gdzie was Duch Święty teraz poprowadzi. Tego prowadzenia  doświadczam  każdego dnia. Czuję, jak mnie posyła w różne miejsca. Stawia na mojej drodze ludzi, którzy potrzebują pomocy duchowej.

Wiele osób daje świadectwo, że podczas rekolekcji otrzymało szczególną łaskę.
– Sama doświadczyłam uzdrowienia. Kilka lat temu spadłam ze schodów i doznałam urazu dolnej  części kręgosłupa. Poruszałam się w gorsecie, ale także wówczas postanowiłam wziąć udział w rekolekcjach jako wolontariusz. Kto raz tego doświadczy, pragnie ponownie uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Słyszałam od rodziny: nie dasz rady. Ja jednak czułam, że muszę tam być. W trakcie tamtych rekolekcji w czasie modlitwy o uzdrowienie o. James powiedział, że Pan Jezus dotyka kręgosłupa. Poczułam ogromne ciepło. Na drugi dzień zdjęłam gorset, bez którego wcześniej nie mogłam normalnie funkcjonować. Jezus mnie uzdrowił.

Czy  była  Pani  świadkiem uzdrowień innych ludzi?
– Widziałam, jak pewna osoba zostaje uzdrowiona z choroby Parkinsona, widziałam ludzi wstających z wózków inwalidzkich. Dziewczyna, która miała wadę wzroku, gorąco prosiła Boga, aby nie musiała chodzić w okularach. W czasie rekolekcji jej oczy zostały uzdrowione. Widziałam zrozpaczone kobiety, małżeństwa, które nie mogły mieć dzieci. Na kolejnych spotkaniach dzieliły się radością z faktu dostąpienia łaski macierzyństwa. Byłam świadkiem uwolnień. Ludzie przyjeżdżają na rekolekcje z różnymi zniewoleniami, tu zostają uleczeni z lęków, depresji. Gdy doznają uzdrowień duchowych, te przemieniają ich życie.

Co   Pani   czuła,   widząc uzdrowienia?
– Najpierw zdziwienie, a następnie ogromną radość, że Jezus uzdrawia, że łaska uzdrowienia nie jest dla pojedynczych, wybranych osób, ale dla wszystkich. To wielka ewangelizacja.

Na  czym  polega  specyfika tych rekolekcji?
– Przez cały czas jest wystawiony Najświętszy Sakrament, trwa adoracja Eucharystycznego Pana w specjalnie urządzonej kaplicy. Najważniejszym punktem programu każdego dnia jest Msza św. Przez wiele godzin ludzie stoją w kolejce do spowiedzi. Czas oczekiwania jest tak długi nie ze względu na brak kapłanów, ale często są to  spowiedzi  z  całego  życia.

Podczas sobotniego nabożeństwa na rozpoczęcie modlitwy ojciec James modli się nad każdym kapłanem. Ci idą do ludzi, kładą na ich głowach ręce i się modlą, aby każdy z obecnych mógł otrzymać chrzest w Duchu Świętym. Jezus uzdalnia do tego, abyśmy szli i kolejnym osobom mówili o Nim, o Jego miłości. Pod wpływem rekolekcji kilka lat temu utworzyliśmy modlitewną grupę różańcową i modlimy się we własnych intencjach oraz polecanych. Zapraszamy do włączenia się w to dzieło modlitwy różańcowej, zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adres e-mail: modlitwa@wspolnotarozancowa.pl.

O co proszą ludzie?
– Czasem są to nawet intencje dotyczące zagrożenia życia. Dzieją się wielkie cuda. W tej modlitewnej grupie jest już ponad 300 osób, w tym sam
o. James, kilku kapłanów, egzorcysta, osoby życia konsekrowanego i ludzie świeccy. Jedna z ostatnich modlitewnych interwencji dotyczyła powrotu do zdrowia dziecka. Po wstrząśnieniu mózgu matka wiozła do szpitala swego syna, drętwiały mu ręce, miał stany omdlenia i silne zawroty głowy. W ciągu dziesięciu minut od zgłoszenia prośby o modlitwę matka widziała, jak jej dziecko wraca do życia.

Dziękuję za rozmowę.
 

Małgorzata Bochenek
 


Münnerstadt, Germany. June 2 - 4. 2017
Pentecost retreat or 'Fest for Jesus' in the diocese of Würsburg, Germany was conducted by Fr. James Manjackal and team from 2nd to 4th June at Event-u.Messecentrum, Niederlauer Gleis 13, bei Münnerstadt. In three days over 1500 people listened to Gods words preached by Fr. James, Dr. Richard Fabres and Gaby Landauro with strong and powerful living testimonies of their experiences of the Holy Spirit. All the talks were centred around the action & unction the Holy Spirit in one's personal life, in the family, in the society and in the Church. Fr. James began the program by speaking about the ignorance about the Holy Spirit among today's Catholics like the baptised believers in Ephesus who had not even heard of Him when St. Paul started evangelising them ( Act 19:1-7) Many conversions, healing and liberation were reported.On the last day, there was really an atmosphere of Pentecost of waiting upon the Holy Spirit with Blessed Virgin Mary& the apostles like in Jerusalem and a great jubilation& celebration especially after praying over each participant by laying hands for the infilling of the Spirit! The program was organised by Franz & Petra Dannler with a spirit-filled team. The music team came from Graz & Vienna under the guidance of Fr. Florian. Although the majority of the participants were Germans, there were Austrians, Swiss, French, Spanish, Portuguese, Croatians, Polish, Slovenians, Czechs, Irish, English, Philipeens, Indians, Africans, South Americans etc: Here are some photos& videos

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
 Video7
Video8
Video9
Video10
.
Birmingham , United Kingdom. May 10 -13. 2017
Fr. James conducted a charismatic retreat for about 400 people from 10th to 12th May and a large second Saturday program for more than 4000 people on 13th at " Bethel Convention centre, Birmingham, UK. He came to England to preach after long gap of 15 years! It is after very long long time that he had the chance to conduct a retreat in English only; as his retreats usually are translated into other languages in all other places in Europe. He gave  powerful anointed talks on the theme "New life in Christ" that moved the hearts of those who attended the program. On the second day of the retreat, there was the sharing of Gaby about her charismatic experiences.There were many testimonies of healing, liberation and conversions. Although the crowd was represented by people from various nationalities and cultures of the world, the majority were from Kerala, India. All liked his preaching so much that the organisers decided to have his retreat again this year itself in the month of August. Mrs Thankamma, Fr. James' own sister and her husband Mr. Georgekutty had also come all the way from India to be with their brother who is on wheel chair and to attend the program. It was organised by the new evangelisation team of ' Sehion Ministries' led by Fr. Soji Olickal of the diocese of Palghat, Kerala, India. He and his team cater great and powerful  ministries of evangelisation all over the world for various categories of people like the children, youth, married couples, singles, priests etc. Here are some photos and videos of Fr. James' program at Bethel Convention Centre

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9
Video10
Video11
 
.
Brest , France. April 29th - May 1st. 2017
From 29th April to 1st of May, Fr. James preached a charismatic retreat at ' Eglise Saint Laurent de Lambezellec' in Brest-France by the invitation of Bishop Mgr Laurent DOGNIN. It was organised by Maryvonne Lavalloir & Patricia Brassart Paulhiac in the Catholic association' Fontaine D'Eau Vive', under the able guidance of the Parish Priest Jean Baptiste GLESS and other volunteers.There were several priests to hear confessions on all days and to concelebrate the Holy Mass. Fr. James preached on the subject " Reconciliation" based on 2Cor 5:20. Sr. Gaby Landauro gave her testimony of life with emphasis on consecration. All the talks and prayers were beautifully translated by Vincent Maduraud. On the second day, Sunday, the Parish priest Fr. Jean Baptiste GLESS  presided the concelebration of the mass and preached. On the last day, on  the feast St. Joseph the worker, Fr. James wanted Fr. Jean Charles to preside the mass as his vocation to priesthood was inspired by him in one of his retreats.  Maryvonne also shared her testimony about her conversion and new life in her retreat with him at Lourdes and  how she started organising his retreats in various parts of France. Two married couples and single woman consecrated their lives for holiness in Charis Marian Covenant Community. Many people shared  testimonies of conversion, healing and new life. Fr. James prayed over each participant of the retreat.Here are some photos and videos:

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
.

Altötting , Germany. 21st to 23rd April. 2017
Fr. James Manjackal and team conducted a charismatic retreat from 21st to 23rd April in 'Kulture & Kongress Forum' at Altötting, in the diocese of Passau, Germany. The hall was only a few meters away from the "Grace Chapel (Gnaden Kappelle) of the famous "Black Madonna" of Altötting. About 1000 people gathered in the hall to hear the Word of God and to obtain new life in Christ through the Holy Spirit and to celebrate the feast of the Divine Mercy. The people wished Fr. James a belated birthday with a cake! It was an inner healing retreat on the theme Is 53:4-5. The talks  and testimonies of Fr. James, and Richie were very deep, enlightening and spirit filling to help each one to find his interiority.The inner healing prayer on the second day was very long and very special. On 23rd, the last day was the 44th anniversary of his priestly ordination. In the morning Fr. James prayed over all participants by laying hands on each one. After the homily on God's mercy & St. Thomas at the mass, Fr. James baptised Mr. Jörg Ebert in his forties. It was a very touching ceremony for all the participants. After the mass he blessed the religious articles and blessed the people with the relics of St. John Paul II and St. Faustina and prayed for indulgence. Many gave testimonies of healing, liberation and new life. It was organised mainly by Markus Huber and Angelika Nepolitano & family. Here are some photos and videos:

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
.


Stargard. Poland. March 10 -12. 2017
 From March 10th to 12th Fr. James preached  a charismatic retreat to a group above 1000 that gathered at ' Mlodziezowy Osrodek Spotowy' in Stargard, Poland.The people were very enthusiastic to listen to Gods words on ' Repentance and Gods Kingdom' that was preached, and to sing praises of God and to receive conversion, renewal, healing, liberation etc.On the second day Gaby Landauro shared her life- testimony for about one hour that enlightened the faith of the people.All the talks and prayers were translated  by a new translator Kamila Janczyk.On the last day Fr. James prayed over each participant. Many physical healing and conversions were reported. People were very happy to listen to Fr. James of his many testimonies of the experiences  of the Holy Spirit. It was clear for the people that they should  always be led by the Holy Spirit  Who is the constant companion in the life of a Christian. On the last day of the retreat, having obtained inner healing ,liberation, infilling of the Holy Spirit and the consequent renewal of Christian life, all began to pray &sing jubilantly in tongues! Here are some photos and videos.

 Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
.


Weingut Stefanshof - Burgeland. Austria. February 10 -12. 2017
The first charismatic  retreat of 2017 by Fr. James Manjackal  was at Burgenland, Austria! It was conducted from 10th to 12th February in Weingut Stefanshof that belongs to Mr. Joseph and Irmgard Gröss at Mönchhof. It is after a very long time that he preaches the Gospel in this area of Austria. Still people there remembers him and love him- that is why over 600 people came to the retreat that was announced just before one month! It was mainly organized by Fr. Florian Parth,  deacon Kurt & Silvie, Dörfler from Vienna with the support of deacon Erwin Lang and his wife Ottilie & Johanna Klein. Fr. James and Dr. Richie preached on the theme " Come to me all who labour and burdened" ( Mt 11:28) All the talks were quite different and unique compared to the talks in other retreats; they were very challenging for the signs of the time. All the talks and prayers of Fr. James were translated by Dr. Richie. There were many priests to hear confessions and to concelebrate the mass. Always the presence of many priests bring abundant blessings for the retreat. The music team was led by Beata from Graz. On the last day of the retreat Fr. James prayed over each participant for the infilling of the holy Spirit. After the last mass on Sunday, the religious articles and photos were prayed over and the exorcised holy water was sprinkled on them. Then, Dr. Richie took the initiative to make the priests and people to pray over Fr. James- his powerful prayer was really inspiring. Gaby and the Hubner's family were there to support him for everything. The people liked the retreat very much; hence Mr.Jospeh Gröss and Irmgard who were the pillars behind this retreat, have invited him for two retreats in Burgenland for  the coming year 2018! Here are some photos and videos:

 Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
.

Bruxells-Belgium - Baptism of  Isabella. February. 4th. 2017
On 4th February Fr. James baptized his grand niece, who is named Isabella, at St. Nicholas Church, Brussels. His nephew, younger brother's son, Jovin is working for 'infosis', in Brussels since last 6 months. Mrs Gaby & her son Dr. Ricardo Fabres were the god-parents. Besides Fr. James there were other five priests to concelebrate the holy Mass and to witness the Christening ceremony. Fr. James was able to stand and conduct most parts of the mass and rituals of baptism, praise the Lord! Alleluia! Here are some photos& videos:

 Photos

.
Video1
Video2
Video3
Video4
.

Go to the previous page